Katalog Média Sunda • Koran Sipatahoenan


Koran Sipatahoenan
Nomer: 25
Edisi: 16 Désémber 1924
Jumlah Tulisan: 12
Koran Sipatahoenan
Nomer: 26
Edisi: 23 Désémber 1924
Jumlah Tulisan: 9
SUNDANEWS gaduh angen-angen pikeun ngariungkeun sakabéh arsip data kasundaan di dieu, ti baheula ka ayeuna, ti bihari ka kiwari. Sadérék tiasa teras nengetan lajuning laku tina ieu kagiatan, kumargi peryogi waktos nu panjang pikeun ngalihkeun jutaan kana kana Wéb. Diantos deui kasumpinganana.