Katalog Média Sunda • Buku Sunda


A Dictionary Of The Sunda Language Of Java
Pangarang: Jonathan Rigg
Penerbit: Kiblat Buku Utama
Taun: 2009
Kandelna: 537 kaca
Abu Nawas Saembara
Pangarang: Rachmat M. Sas Karana
Penerbit:
Taun: 2008
Kandelna: 40 kaca
Ajalna Sang Bentang Pilem
Pangarang: Duduh Durahman
Penerbit: Kiblat Buku Utama
Taun: 2004
Kandelna: 140 kaca
Ajar Kutamanggu
Pangarang: Yoseph Iskandar
Penerbit:
Taun: 2012
Kandelna: 96 kaca
Al-Hikmah -Tarjamah Al-Qur'an Basa Sunda Juz 1
Pangarang: M. Maryati
Penerbit: Kiblat Buku Utama
Taun: 2009
Kandelna: 52 kaca
Al-Hikmah -Tarjamah Al-Qur'an Basa Sunda Juz 30
Pangarang: M. Maryati
Penerbit: Kiblat Buku Utama
Taun:
Kandelna: 74 kaca
Amanat Dina Napas Panungtungan
Pangarang: MH. Rustandi Kartakusumah
Penerbit: Kiblat Buku Utama
Taun: 2004
Kandelna: 116 kaca
Anak Jadah
Pangarang: Cecep Burdansyah
Penerbit: Kiblat Buku Utama
Taun: 2004
Kandelna: 116 kaca
Anaking Jimat Awaking
Pangarang: Wahyu Wibisana
Penerbit: Kiblat Buku Utama
Taun: 2002
Kandelna: 72 kaca
Anis Aljalis
Pangarang: Memed Sastrahadiprawira
Penerbit: Kiblat Buku Utama
Taun: 2002
Kandelna: 52 kaca
Asal-Usul Hayam Pelung
Pangarang: Tatang Setiadi
Penerbit: Kiblat Buku Utama
Taun: 2011
Kandelna: 112 kaca
Asmarandana Nu Kami (Seri Guguritan Haji Hasan Mustapa)
Pangarang: Haji Hasan Mustapa
Penerbit: Kiblat Buku Utama
Taun: 2009
Kandelna: 100 kaca
Awewe Dulang Tinande
Pangarang: TJARAKA
Penerbit: Kiblat Buku Utama
Taun: 2011
Kandelna: 200 kaca
Ayang-Ayang Gung, Petikan Surat-Surat 1980-1986
Pangarang: Ajip Rosidi
Penerbit: Kiblat Buku Utama
Taun: 2005
Kandelna: 312 kaca
Ayang-Ayang Gung, Petikan Surat-Surat 1980-1986
Pangarang: Ajip Rosidi
Penerbit: Kiblat Buku Utama
Taun: 2005
Kandelna: 312 kaca
Babalik Pikir
Pangarang: Samsoedi
Penerbit: Kiblat Buku Utama
Taun: 2007
Kandelna: 72 kaca
SUNDANEWS gaduh angen-angen pikeun ngariungkeun sakabéh arsip data kasundaan di dieu, ti baheula ka ayeuna, ti bihari ka kiwari. Sadérék tiasa teras nengetan lajuning laku tina ieu kagiatan, kumargi peryogi waktos nu panjang pikeun ngalihkeun jutaan kana kana Wéb. Diantos deui kasumpinganana.