Katalog Média Sunda • Majalah Manglé


Majalah Manglé
Nomer: 103
Edisi: 1964
Jumlah Tulisan: 15
Majalah Manglé
Nomer: 105
Edisi: 1964
Jumlah Tulisan: 20
Majalah Manglé
Nomer: 109
Edisi: 1965
Jumlah Tulisan: 13
Majalah Manglé
Nomer: 286
Edisi: Séptémber 1971
Jumlah Tulisan: 34
Majalah Manglé
Nomer: 337
Edisi: Séptémber 1972
Jumlah Tulisan: 30
Majalah Manglé
Nomer: 340
Edisi: Séptémber 1972
Jumlah Tulisan: 33
Majalah Manglé
Nomer: 341
Edisi: Oktober 1972
Jumlah Tulisan: 29
Majalah Manglé
Nomer: 373
Edisi: Méi 1973
Jumlah Tulisan: 28
Majalah Manglé
Nomer: 406
Edisi: Januari 1974
Jumlah Tulisan: 31
Majalah Manglé
Nomer: 407
Edisi: Januari 1974
Jumlah Tulisan: 28
Majalah Manglé
Nomer: 408
Edisi: Januari 1974
Jumlah Tulisan: 23
Majalah Manglé
Nomer: 409
Edisi: Januari 1974
Jumlah Tulisan: 31
Majalah Manglé
Nomer: 410
Edisi: Januari 1974
Jumlah Tulisan: 37
Majalah Manglé
Nomer: 411
Edisi: Fébruari 1974
Jumlah Tulisan: 23
Majalah Manglé
Nomer: 412
Edisi: Fébruari 1974
Jumlah Tulisan: 29
Majalah Manglé
Nomer: 413
Edisi: Fébruari 1974
Jumlah Tulisan: 29
SUNDANEWS gaduh angen-angen pikeun ngariungkeun sakabéh arsip data kasundaan di dieu, ti baheula ka ayeuna, ti bihari ka kiwari. Sadérék tiasa teras nengetan lajuning laku tina ieu kagiatan, kumargi peryogi waktos nu panjang pikeun ngalihkeun jutaan kana kana Wéb. Diantos deui kasumpinganana.