Majalah Manglé Nomer 413 - Edisi Fébruari 1974


413
1. Harta-Baya
Ku: Candrahayat • Rubrik: Carita Nyambung
4
2. Pola Pembinaan Generasi Muda Geus Dilahirkeun ku Pamaréntah
Ku: I. Kach
7
3. Haréwos
Ku: Ahmad Aman • Rubrik: Carpon
8
4. Drs. Kartiwa Suriasaputra Jadi Pajabat Bupati Tasikmalaya
Ku: Rédaksi
10
5. Naha Peranan Drona Jadi Pahili jeung Peranan Sakuni?
Ku: Amalasuta
11
6. Laha-loho jeung Rombongan Manglé (3)
Ku: Ahmad Bakri
12
7. Nu Pugur di Tengah Jalan
Ku: Nining Sasmita • Rubrik: Carpon
14
8. Kabayan & Mitoha
Ku: Dodong Djiwapradja
16
9. Katohyan
Ku: Yayat Barwa Mc. • Rubrik: Carpon
18
10. Kalangkang ti Hiji Lahan
Ku: Usép Romli H.M. • Rubrik: Carpon
20
11. Lalampahan Allan Quatermain (20)
Ku: É. May • Rubrik: Carita Nyambung
22
12. Hirup jeung Paéh
Ku: Kis Ws. • Rubrik: Sajak
24
13. B.K.O.W. Limawelas Taun
Ku: Rédaksi
25
14. Dorna Gering (6)
Ku: Ki Dalang “DIAS” • Rubrik: Carita Wayang
26
15. “Telengesna” M.A. Misbah
Ku: Duduh Durahman • Rubrik: Sawangan
28
16. Keur Sakola Maling Sapédah Geung Gedé Maling Motor
Ku: Dan • Rubrik: Carita Kriminil
29
17. Kabaud Haseup nu Minat
Ku: Hérli Éska • Rubrik: Carpon
30
18. Dosa
Ku: Mamai K.M. • Rubrik: Sajak
30
19. Dunya nu Kuring
Ku: Sony Sontani Arie Senjaya • Rubrik: Sajak
30
20. Gara-gara Kahuruan
Ku: Dadang Suryadi • Rubrik: Pangalaman Para Mitra
32
21. Pileuleuyan Jelug
Ku: Johan AR Lesmana • Rubrik: Pangalaman Para Mitra
32
22. Salah Paham
Ku: Dédy K.S. • Rubrik: Pangalaman Para Mitra
32
23. Nundutan
Ku: Popy S. Maman • Rubrik: Barakatak
33
24. Raja
Ku: Arifin D. • Rubrik: Barakatak
33
25. Kila-kila
Ku: Imas Asmaya Akbar • Rubrik: Barakatak
33
26. Koper Rambu
Ku: Imas Asmaya Akbar • Rubrik: Barakatak
33
27. Putu
Ku: É. Dakhlan • Rubrik: Barakatak
33
28. Saha nu Hirupna Taya Kasusah?
Ku: R. Ipung Gandapraja
34
29. Urang Jeujeuhkeun
Ku: Rédaksi • Rubrik: Lempa Lempi Lempong
36
SUNDANEWS gaduh angen-angen pikeun ngariungkeun sakabéh arsip data kasundaan di dieu, ti baheula ka ayeuna, ti bihari ka kiwari. Sadérék tiasa teras nengetan lajuning laku tina ieu kagiatan, kumargi peryogi waktos nu panjang pikeun ngalihkeun jutaan kana kana Wéb. Diantos deui kasumpinganana.