Majalah Manglé Nomer 412 - Edisi Fébruari 1974


412
1. Harta-Baya (bagian kahiji)
Ku: Candrahayat • Rubrik: Carita Nyambung
4
2. Sajarah Duit Indonésia
Ku: Widi Agustini
6
3. Paménta Mahasiswa jeung Masarakat geus Digugu ku Pamaréntah
Ku: I. Kach
7
4. Naon anu Bakal Kajadian dina Taun Ieu?
Ku: Rédaksi
8
5. Tepung jeung Ratu
Ku: Woman-Int
9
6. Maranéhna nu Leumpang Duaan
Ku: Téty S. Nataprawira • Rubrik: Carpon
10
7. Modél Minggu Ieu
Ku: Nn. Ine Karlianasari Basar • Rubrik: Istri Binangkit
12
8. Ngumbah Pameunteu
Ku: Ny. É. Halimah Santosa
13
9. Kari Kapiting
Ku: Rulli Farida • Rubrik: Kaolahan
13
10. Harta Karun
Ku: Giovanni Guareschi • Rubrik: Tarjamahan
14
11. Laha-loho jeung Rombongan Manglé (2)
Ku: Ahmad Bakri
16
12. Nyiram
Ku: Rakhmat Solang Pané • Rubrik: Carpon
18
13. Surat Keur: Duduh Durahman di Ciwidéy
Ku: Elin Sjamsuri • Rubrik: Koropak Manglé
19
14. dr. Ang
Ku: Aan Merdéka Permana • Rubrik: Carpon
20
15. Lalampahan Allan Quatermain (19)
Ku: É. May • Rubrik: Tarjamahan
22
16. Basa Kumpul di Aula
Ku: Dindin AR • Rubrik: Sajak
24
17. Dorna Gering (5)
Ku: Ki Dalang “DIAS” • Rubrik: Carita Wayang
25
18. Tepung di Bandung
Ku: Hamid Martaatmaja • Rubrik: Sawangan
26
19. Diperkosa ku 8 Urang
Ku: Rédaksi • Rubrik: Carita Kriminil
30
20. Salah Naheunan
Ku: D. Mulyadi • Rubrik: Pangalaman Para Mitra
32
21. Cai Kobokan
Ku: Mustaka • Rubrik: Pangalaman Para Mitra
32
22. Diwadahan Kana Bendo
Ku: Maman S. • Rubrik: Pangalaman Para Mitra
33
23. Ngagebug Bujur Batur
Ku: Iwan Komara • Rubrik: Pangalaman Para Mitra
33
24. Aki anu Saliwang
Ku: Acum Y • Rubrik: Barakatak
33
25. Si Kabayan
Ku: A.Y. • Rubrik: Barakatak
33
26. Gajah
Ku: Acum Yanto • Rubrik: Barakatak
33
27. Pambarontakan di “Kapal Tujuh” (pamungkas)
Ku: K.T.S. • Rubrik: Carita Nyambung
34
28. Pangsiun
Ku: Rédaksi • Rubrik: Lempa Lempi Lempong
36
29. Perpustakaan Tunanétra
Ku: Ganjar Gumelar
38
SUNDANEWS gaduh angen-angen pikeun ngariungkeun sakabéh arsip data kasundaan di dieu, ti baheula ka ayeuna, ti bihari ka kiwari. Sadérék tiasa teras nengetan lajuning laku tina ieu kagiatan, kumargi peryogi waktos nu panjang pikeun ngalihkeun jutaan kana kana Wéb. Diantos deui kasumpinganana.