Majalah Manglé Nomer 411 - Edisi Fébruari 1974


411
1. Néng Sarimaya (bagian kasalapan-tamat)
Ku: Candrahayat • Rubrik: Carita Nyambung
4
2. Harta-Baya
Ku: Candrahayat
6
3. Muh. Asli Naur ka Joe Frazier
Ku: Rédaksi
7
4. Nalangan Dirapalan
Ku: Danasiswara • Rubrik: Carpon
8
5. Rd. Roedyat Martadiredja Resep Ngibing Tayub jeung Penca
Ku: Rédaksi • Rubrik: Peulukis
11
6. Hijrah
Ku: K.H.A. Faturrohman
12
7. Bangsat
Ku: Kodir S • Rubrik: Carpon
14
8. Lahoa-loho jeung Rombongan Manglé (1)
Ku: Ahmad Bakri
16
9. Katugenah
Ku: Holisoh ME • Rubrik: Carpon
18
10. Sikep Urang Dina Nyanghareupan Kamekaran Basa Sunda Kiwari
Ku: Rédaksi • Rubrik: Mitra Basa jeung Sastra Sunda
20
11. Lalampahan Allan Quatermain (18)
Ku: É. May • Rubrik: Tarjamahan
22
12. Dorna Gering (4)
Ku: Ki Dalang “DIAS” • Rubrik: Carita Wayang
26
13. Sapatu Weuteuh
Ku: A. Mapun Am. • Rubrik: Manglé Rumaja
28
14. Bakat Ku Atoh
Ku: Uyoh Abdulloh • Rubrik: Pangalaman
29
15. Nu Mulang
Ku: Duddi Santosa • Rubrik: Carpon
30
16. Kapaksa Maké Totopong
Ku: Didi Rubana • Rubrik: Pangalaman Para Mitra
32
17. Tikukurna Milu Sidéang
Ku: A. Joni Suryana • Rubrik: Pangalaman Para Mitra
32
18. Pada-pada Saliwang
Ku: Bas • Rubrik: Barakatak
32
19. Bubuk Duit
Ku: Arifin D • Rubrik: Barakatak
32
20. Budak Ayeuna
Ku: Baskara • Rubrik: Barakatak
32
21. Pambarontakan di “Kapal Tujuh” (4)
Ku: K.T.S. • Rubrik: Carita Nyambung
34
22. Batu Bantré Galvo No Leak Moal Lééh
Ku: Rédaksi • Rubrik: Iklan
35
23. Patonggong-tonggong
Ku: Rédaksi • Rubrik: Lempa Lempi Lempong
36
SUNDANEWS gaduh angen-angen pikeun ngariungkeun sakabéh arsip data kasundaan di dieu, ti baheula ka ayeuna, ti bihari ka kiwari. Sadérék tiasa teras nengetan lajuning laku tina ieu kagiatan, kumargi peryogi waktos nu panjang pikeun ngalihkeun jutaan kana kana Wéb. Diantos deui kasumpinganana.