Majalah Manglé Nomer 410 - Edisi Januari 1974


410
1. PKSD 1874
Ku: Rédaksi • Rubrik: Lawang Sakéténg
3
2. Néng Sarimaya (bagian kasalapan)
Ku: Candrahayat • Rubrik: Carita Nyambung
4
3. “Pola Hidup Sederhana” Kudu Dimimitian Ku Conto
Ku: I. Kach
7
4. Apa nu Bageur
Ku: Min Résmana • Rubrik: Carpon
8
5. Ilmu Kalam jeung Tauhid
Ku: Abuya • Rubrik: Koropak Manglé
10
6. Lalakon Moro Bagong
Ku: Mang Engkas
12
7. Jurig Nyiliwuri
Ku: I. Asikin
14
8. Gaya Sajak-sajak Odji Setiadji Ar Gaya Sajak-sajak Ws Réndra?
Ku: Éddy D. Iskandar
16
9. Tatang Suganda SH: Budak Umur 13 Taun Dihukum Panjara
Ku: Rédaksi • Rubrik: Carita Kriminil
17
10. Kudrat Ilahi (katilu)
Ku: Tjaraka
18
11. “Bulan”
Ku: Ano Karsana • Rubrik: Sajak
19
12. Piyik
Ku: Habibun Wangsaatmaja • Rubrik: Sajak
19
13. Kopi Pait Richard Rive
Ku: Rédaksi
20
14. Lalampahan Allan Quatermain (17)
Ku: É. May • Rubrik: Tarjamahan
22
15. Uang Kertas Gudang Baktéri
Ku: Pab
25
16. Dorna Gering (3)
Ku: Ki Dalang “DIAS” • Rubrik: Carita Wayang
26
17. Hag Beunang…!
Ku: R. • Rubrik: Carita Kriminil
28
18. Kawah Gunung Tampomas Katut Cipanas
Ku: H. Mh. Sobli Wangsapraja • Rubrik: Sasakala
29
19. Budak nu Ningkat Déwasa
Ku: Ny. Suminar Sutisna • Rubrik: Istri Binangkit
30
20. Ari nu Dusun
Ku: Ny. Aisah Murad
31
21. Ké Lirén Sakedap
Ku: Nuryati Mianti
31
22. Angeun Buncis
Ku: Ny. Julaéhani • Rubrik: Kaolahan
31
23. Pambarontakan di Kapal “Kapal Tujuh”
Ku: K.T.S. • Rubrik: Carita Nyambung
32
24. Tumpak Buroq
Ku: É. Diana • Rubrik: Pangalaman Para Mitra
34
25. Beunang Hiji Beunang Kabéh
Ku: Ruddi R. • Rubrik: Pangalaman Para Mitra
34
26. Hilap Kana Landingan
Ku: Ny. Y. Rukmini Intias • Rubrik: Pangalaman Para Mitra
34
27. Nyérahkeun
Ku: Fasturados • Rubrik: Barakatak
35
28. Salah Paham
Ku: Tien Rachmat • Rubrik: Barakatak
35
29. Ha Ha Ha
Ku: Siti Sadiah • Rubrik: Barakatak
35
30. KB
Ku: Aan Ikhsan Gumelar • Rubrik: Barakatak
35
31. Lalieur & Paranas
Ku: Aan Ikhsan Gumelar • Rubrik: Barakatak
35
32. Wayang
Ku: Si Clomgiriwil • Rubrik: Barakatak
35
33. Jorok
Ku: Si Clomgiriwil • Rubrik: Barakatak
35
34. Aya nu Nyolok
Ku: Mustaka • Rubrik: Barakatak
35
35. Poé Isuk Mah Baris Éndah
Ku: Rédaksi • Rubrik: Lempa Lempi Lempong
36
36. Tokoh Dorna Dina Pawayangan
Ku: Ki Wira
37
37. Kucubung jeung Hasiatna
Ku: Muhaémin AD.
38
SUNDANEWS gaduh angen-angen pikeun ngariungkeun sakabéh arsip data kasundaan di dieu, ti baheula ka ayeuna, ti bihari ka kiwari. Sadérék tiasa teras nengetan lajuning laku tina ieu kagiatan, kumargi peryogi waktos nu panjang pikeun ngalihkeun jutaan kana kana Wéb. Diantos deui kasumpinganana.