Majalah Manglé Nomer 409 - Edisi Januari 1974


409
1. Ripuh Kénéh Kieu Pa, Aang
Ku: Rédaksi • Rubrik: Lawang Sakéténg
3
2. Huru-hara di Puseur Dayeuh Kacida Celaeunana, Tapi Kamurnian Maksud Mahasiswa Tangtu Ulah Disamarutkeun jeung Tindakan Kotor Saperti Kitu
Ku: Rédaksi • Rubrik: Budeureun Babancong
4
3. Néng Sarimaya (bagian kadalapan)
Ku: Candrahayat • Rubrik: Carita Nyambung
5
4. Wolfgang von Goethe (1749-1832)
Ku: Sukmara W.N.
8
5. Katempuhan
Ku: Muhaémin A.D. • Rubrik: Carpon
10
6. Kudrat Ilahi (kadua)
Ku: Tjaraka
12
7. Nu Ngotoran Perjuangan
Ku: Odjoh Sastrasasmita
14
8. Barandal Masigit
Ku: Édijushanan • Rubrik: Sawangan
16
9. Guru
Ku: Ahira Déwi • Rubrik: Carpon
18
10. Raratan Mekarna Sastra Sunda
Ku: Rédaksi • Rubrik: Mitra Basa jeung Sastra Sunda
20
11. Lalampahan Allan Quatermain (16)
Ku: É. May • Rubrik: Tarjamahan
22
12. Dorna Gering (2)
Ku: Ki Dalang “DIAS” • Rubrik: Carita Wayang
26
13. Jaga
Ku: Dudum Sumarja • Rubrik: Sajak
28
14. Batu Hiu
Ku: Rachmat Kusmana • Rubrik: Sajak
28
15. Tariking Cilaka Ua Sorangan Dibedil (?)
Ku: Rédaksi • Rubrik: Carita Kriminil
30
16. Pambarontakan di Kapal Tujuh (2)
Ku: K.T.S. • Rubrik: Carita Nyambung
32
17. Kapiuhan ku Kutu
Ku: Nana Djé Éska • Rubrik: Pangalaman Para Mitra
34
18. Calo Bolay
Ku: Ésas Sana • Rubrik: Pangalaman Para Mitra
34
19. Pa Dibalikkeun
Ku: Iding Setia Sukmana • Rubrik: Pangalaman Para Mitra
34
20. Nodong
Ku: Sugiri • Rubrik: Barakatak
35
21. “Ngaran”
Ku: Déddi Ros T.R. • Rubrik: Barakatak
35
22. Pabrik Waja
Ku: Maman Abd. Rahman • Rubrik: Barakatak
35
23. Nembang
Ku: Yayat Supriyatna • Rubrik: Barakatak
35
24. Liang
Ku: Yayat Supriyatna • Rubrik: Barakatak
35
25. Demi
Ku: Yayat Supriyatna • Rubrik: Barakatak
35
26. Buahan
Ku: Yayat Supriyatna • Rubrik: Barakatak
35
27. Orang Tua
Ku: É. Dakhlan • Rubrik: Barakatak
35
28. Putri
Ku: É. Dakhlan • Rubrik: Barakatak
35
29. Silat
Ku: É. Dakhlan • Rubrik: Barakatak
35
30. Akhlak
Ku: Rédaksi • Rubrik: Lempa Lempi Lempong
36
31. Bongan Bodo
Ku: Abuya
37
SUNDANEWS gaduh angen-angen pikeun ngariungkeun sakabéh arsip data kasundaan di dieu, ti baheula ka ayeuna, ti bihari ka kiwari. Sadérék tiasa teras nengetan lajuning laku tina ieu kagiatan, kumargi peryogi waktos nu panjang pikeun ngalihkeun jutaan kana kana Wéb. Diantos deui kasumpinganana.