Majalah Manglé Nomer 408 - Edisi Januari 1974


408
1. Aweuhan jeung Kahayang
Ku: Rédaksi • Rubrik: Lawang Sakéténg
3
2. Néng Sarimaya (bagian katujuh)
Ku: Candrahayat • Rubrik: Carita Nyambung
4
3. Pambarontakan di Kapal Tujuh (1)
Ku: K.T.S. • Rubrik: Carita Nyambung
6
4. Jurang Antara anu Leutik jeung anu Gedé Antara anu Miskin jeung anu Kaya Kudu Disaruakeun
Ku: I. Kach
7
5. Si Kabayan Ngimpi
Ku: Usép Romli H.M.
8
6. Kudrat Ilahi (kahiji)
Ku: Tjaraka
10
7. Cinta Rumaja Dianggap Sacara Déwasa
Ku: Duduh Durahman • Rubrik: Urang LeuleuiLeujangkeun
12
8. Dipitenah
Ku: Unus Suriawiria • Rubrik: Carpon
13
9. Ngadegna Ciamis
Ku: Rédaksi
17
10. Nyiruan
Ku: H.A. Fathurrohman
18
11. Jénderal Jhon Stéeinbeck
Ku: Rédaksi
20
12. Lalampahan Allan Quetermain (15)
Ku: E. May • Rubrik: Tarjamahan
22
13. Modél Minggu Ieu
Ku: Ii Basyar • Rubrik: Istri Binangkit
28
14. Ubar-ubaran nu Teu Meunang Diinum Ku nu Kakandungan
Ku: Mién Sumirat
29
15. Gustiii…!
Ku: Yosaniar • Rubrik: Carpon
30
16. Dorna Gering (1)
Ku: Ki Dalang “DIAS” • Rubrik: Carita Wayang
32
17. Kutang
Ku: Amir K. Sudarna • Rubrik: Pangalaman Para Mitra
34
18. Sabar Gondrong
Ku: Mustaka • Rubrik: Pangalaman Para Mitra
34
19. Ehm…Milik
Ku: E. Kusnadi • Rubrik: Pangalaman Para Mitra
34
20. Pejeunggut-jenggut Jeung nu Dugul
Ku: • Rubrik: Pangalaman Para Mitra
35
21. Lalajo Bioskop
Ku: Kohar TH. • Rubrik: Barakatak
35
22. Timburuan
Ku: Clomgiriwil • Rubrik: Barakatak
35
23. Guru nu Asih ka Muridna
Ku: Rédaksi • Rubrik: Lempa Lempi Lempong
36
SUNDANEWS gaduh angen-angen pikeun ngariungkeun sakabéh arsip data kasundaan di dieu, ti baheula ka ayeuna, ti bihari ka kiwari. Sadérék tiasa teras nengetan lajuning laku tina ieu kagiatan, kumargi peryogi waktos nu panjang pikeun ngalihkeun jutaan kana kana Wéb. Diantos deui kasumpinganana.