Majalah Manglé Nomer 407 - Edisi Januari 1974


407
1. Masjid Agung Bandung jeung Réklameu
Ku: Rédaksi • Rubrik: Lawang Sakéténg
3
2. Néng Sarimaya (bagian kagenep)
Ku: Candrahayat • Rubrik: Carita Nyambung
4
3. Puisi
Ku: Sugandi Sunarya • Rubrik: Sajak
6
4. Franz Kafka (1883-1924)
Ku: Karno Kartadibrata
7
5. Mintonkeun Téater Tradisionil
Ku: K.T.S.
8
6. Masalah Pangajaran Basa jeung Sastra Sunda
Ku: Rédaksi
10
7. Haté Indung Beuki Mendung
Ku: Rukmana H.S. • Rubrik: Carpon
12
8. Duta
Ku: Ki Wira
14
9. Eureun Jadi Supir
Ku: Ki Umbara • Rubrik: Carpon
16
10. P: Peran Terhormat?
Ku: Duduh Durahman
17
11. Akademi Seni Tari Indonésia (ASTI) Bidang Tari Sunda di Bandung
Ku: Hanny Kartini
18
12. Ngadegna Ciamis
Ku: Rédaksi
20
13. Lalampahan Allan Quatermain (14)
Ku: E. May • Rubrik: Tarjamahan
22
14. Ubar-ubar Naon Baé nu Kudu Disadiakeun di Imah?
Ku: Nanéng Daningsih
25
15. Narayana Maling (9)
Ku: Ki Dalang “DIAS” • Rubrik: Carita Wayang
26
16. Tujuh Parawan Jadi Korban Penipuan
Ku: Dan • Rubrik: Carita Kriminil
28
17. Dipapag Buta Héjo
Ku: Dana Irnasik • Rubrik: Carpon
30
18. Kuring Kudu Jadi Jelema
Ku: Ujang Tarmédi • Rubrik: Manglé Rumaja
32
19. Disangka Tukang Lédeng
Ku: Dérk • Rubrik: Pangalaman Para Mitra
34
20. Nu Kasamaran
Ku: Iwan Komara • Rubrik: Pangalaman Para Mitra
34
21. Kopéah
Ku: Mustaka • Rubrik: Pangalaman Para Mitra
35
22. Kadéséh
Ku: CDR • Rubrik: Barakatak
35
23. Cikopi
Ku: Maman S • Rubrik: Barakatak
35
24. Marah
Ku: É. Dahlan • Rubrik: Barakatak
35
25. Ngaraga
Ku: É. Dahlan • Rubrik: Barakatak
35
26. Ngukus
Ku: É. Dahlan • Rubrik: Barakatak
35
27. Tiris
Ku: É. Dahlan • Rubrik: Barakatak
35
28. Salah Saha?
Ku: Rédaksi • Rubrik: Lempa Lempi Lempong
36
SUNDANEWS gaduh angen-angen pikeun ngariungkeun sakabéh arsip data kasundaan di dieu, ti baheula ka ayeuna, ti bihari ka kiwari. Sadérék tiasa teras nengetan lajuning laku tina ieu kagiatan, kumargi peryogi waktos nu panjang pikeun ngalihkeun jutaan kana kana Wéb. Diantos deui kasumpinganana.