Majalah Manglé Nomer 406 - Edisi Januari 1974


406
1. Catetan Ganti Taun
Ku: Rédaksi • Rubrik: Lawang Sakéténg
3
2. Hal anu Kacida Bijaksanana Pa Harto Keresa Méré Kasempetan Berdialog ka Déwan-déwan Mahasiswa, Lantaran Penangkepan mah Lain Paréngséan anu Hadé
Ku: I. Kach
4
3. Néng Sarimaya (bagian kalima)
Ku: Candrahayat • Rubrik: Carita Nyambung
4
4. Lima-lima
Ku: Abuya
8
5. Suku Linggala di Afrika
Ku: Mulyana
9
6. Nu Aing Tapa
Ku: Min Resmana • Rubrik: Carpon
10
7. Pangbalikan
Ku: Winarya Artadinata • Rubrik: Sajak
11
8. Désémber
Ku: Usép Romli H.M. • Rubrik: Sajak
11
9. Brigjén Pol. Drs. Soeradi Permana ti Irian ka Jawa Barat
Ku: Rédaksi
12
10. Maluruh Raratan Dorna jeung Aswatama
Ku: Drs. Suhénda Iskar • Rubrik: Éséy
13
11. Lain di Dinya Ngancikna Bagja
Ku: Mumun Munayah
14
12. Telenges
Ku: Ma Misbah • Rubrik: Carpon
17
13. Lembur Singkur Novél Mini Basajan, Sagala-galana
Ku: Duduh Durahman
19
14. Sora Samar
Ku: Rakhmat Salang Pané • Rubrik: Carpon
20
15. Lalampahan Allan Quatermain (13)
Ku: E. May • Rubrik: Tarjamahan
22
16. Narayana Maling (8)
Ku: Ki Dalanga “DIAS” • Rubrik: Carita Wayang
26
17. Meunang Hayang
Ku: Achmad Suryana • Rubrik: Carpon
28
18. B.K.O.W. Miéling Hari Ibu
Ku: Rédaksi
30
19. Hawa Beresih
Ku: Nyonya Otong Warga
31
20. “Disangka Murid”
Ku: Yan. S. • Rubrik: Pangalaman Para Mitra
32
21. Lauk Teterongan
Ku: M. Uban. I. • Rubrik: Pangalaman Para Mitra
32
22. Nu Baramaén
Ku: Yaud R • Rubrik: Pangalaman Para Mitra
32
23. Bakat ku Nyaan ka Anak jeung Pamajikan
Ku: Prida S. • Rubrik: Pangalaman Para Mitra
33
24. Mongkoy
Ku: Si Clomgiriwil • Rubrik: Barakatak
33
25. Aki Modéren
Ku: Si Clomgiriwil • Rubrik: Barakatak
33
26. Ayakan
Ku: É. Dahlan • Rubrik: Barakatak
33
27. Jabrig
Ku: É. Dahlan • Rubrik: Barakatak
33
28. Cabut
Ku: É. Dahlan • Rubrik: Barakatak
33
29. Urang Warung Bandrék Ngalenggerek Diperkosa Tukang Béca
Ku: Dan • Rubrik: Carita Kriminil
34
30. Sangkan Hayang Ulah Silih Pacok
Ku: Ir. Abdullah Syarif • Rubrik: Tani Mukti
35
31. Béca
Ku: Rédaksi • Rubrik: Lempa Lempi Lempong
36
SUNDANEWS gaduh angen-angen pikeun ngariungkeun sakabéh arsip data kasundaan di dieu, ti baheula ka ayeuna, ti bihari ka kiwari. Sadérék tiasa teras nengetan lajuning laku tina ieu kagiatan, kumargi peryogi waktos nu panjang pikeun ngalihkeun jutaan kana kana Wéb. Diantos deui kasumpinganana.