Majalah Manglé Nomer 373 - Edisi Méi 1973


373
1. Minyak Tanah di Jatibarang
Ku: Rédaksi • Rubrik: Lawang Akéténg
3
2. Buku Masalah Nasional
Ku: Rédaksi
4
3. Néng Fatimah (bagian katujuh)
Ku: Candrahayat • Rubrik: Carita Nyambung
6
4. Kasederhanaan Perasaan jeung Kajadian “Watergate”
Ku: I. Kach • Rubrik: Budeureun Babancong
8
5. Sirik Matak Nu Matak Dipikasirik
Ku: Rédaksi • Rubrik: Milang Kori
9
6. Putri Tujuh
Ku: Téty S Nataprawira • Rubrik: Carpon
10
7. Melang
Ku: Karno Kartadibrata • Rubrik: Sajak
11
8. Panganténan
Ku: Yuga Ardiana • Rubrik: Sajak
11
9. Salman Él-Parisi
Ku: H.A. Fathurrahman • Rubrik: Munara Cahya
12
10. Si Guyur
Ku: Miharbi • Rubrik: Carpon
14
11. Rédistrasi Adun Syubarsa
Ku: Rédaksi • Rubrik: Balé Rancagé
16
12. Si Cikal Lahir
Ku: Dana Irnasik • Rubrik: Carpon
18
13. Pamaké Ampuh
Ku: Iskandar SA • Rubrik: Pangalaman Para Mitra
20
14. Kapaksa Kana Sarungkeun
Ku: Iwan Komara • Rubrik: Pangalaman Para Mitra
20
15. Néang Paraji
Ku: Danismaya • Rubrik: Pangalaman Para Mitra
20
16. Maca Manglé Tilu Kilo
Ku: Sofwan Abdurachman • Rubrik: Pangalaman Para Mitra
21
17. Dusun
Ku: A.S. • Rubrik: Barakatak
21
18. Lauk
Ku: Ondi Salnadi • Rubrik: Barakatak
21
19. Nuluykeun Kumawula (II)
Ku: R. Salsiah M. • Rubrik: Carita Nyambung
22
20. Bangbang Narasoma Jumeneng Jujuluk Prabu Salya
Ku: Kania
24
21. Geus Ngabulungbung Jalan Sorangeun
Ku: Achmad Suryana
26
22. Léngkahna Sanggeus Muguran (II)
Ku: Ait Rahani Komara • Rubrik: Manglé Rumaja
28
23. K.T.S. Medar Perkawis Basa Sunda dina Riungan Manglé Rumaja
Ku: Rédaksi
29
24. Gaclé
Ku: Atra
31
25. 20 Méi Hari Jadi Siliwangi
Ku: Rédaksi
32
26. Iraha Miéling Hari Jadi Kujang?
Ku: Rédaksi
32
27. Jual Paksa Emas Palsu
Ku: Dan • Rubrik: Carita Kriminil
34
28. Anu Kasapuluh
Ku: Rédaksi • Rubrik: Lempa Lempi Lempong
36
SUNDANEWS gaduh angen-angen pikeun ngariungkeun sakabéh arsip data kasundaan di dieu, ti baheula ka ayeuna, ti bihari ka kiwari. Sadérék tiasa teras nengetan lajuning laku tina ieu kagiatan, kumargi peryogi waktos nu panjang pikeun ngalihkeun jutaan kana kana Wéb. Diantos deui kasumpinganana.