Majalah Manglé Nomer 341 - Edisi Oktober 1972


341
1. MPR Urang Geus Ngawujud
Ku: Rédaksi • Rubrik: Lawang Sakéténg
3
2. B.P.K.K.S Jadi Jangkar Pamuntangan Pupuhu nu Sumalindung
Ku: Rédaksi
4
3. Agus Azis (bagian kagenep)
Ku: Tjandrahajat • Rubrik: Carita Nyambung
6
4. Usaha Kolot Kudu Dibantu ku Kolot Murid
Ku: I. Kach • Rubrik: Budeureun Babancong
9
5. Nyiar Susu Meunang Anak Ghurka
Ku: Rukmana HS
10
6. Paréan jeung Léléa Jumplukan Sunda di Wilayah Jawa
Ku: Rédaksi
13
7. Kusu Kéiho
Ku: I. Asikin
14
8. Babad Galuh
Ku: Suryana / Gendrayana
16
9. Gogoda Jadi Lantaran
Ku: H.É. Kuraésin • Rubrik: Carpon
18
10. Gara-gara keker
Ku: Rukmana HS • Rubrik: Pangalaman Para Mitra
20
11. Kamar 13
Ku: Yoga Asmara • Rubrik: Pangalaman Para Mitra
20
12. Bagja nu Dagang
Ku: É. Hérniaty • Rubrik: Pangalaman Para Mitra
21
13. Di Pabrik Lilin
Ku: Yoga Asmara • Rubrik: Pangalaman Para Mitra
21
14. Kulkas
Ku: Dédi Saléh • Rubrik: Pangalaman Para Mitra
21
15. K.B.
Ku: Jojo Sopandi • Rubrik: Pangalaman Para Mitra
21
16. Di Sakola
Ku: Héri Suguri • Rubrik: Pangalaman Para Mitra
21
17. Kupat Tahu
Ku: Mulya • Rubrik: Barakatak
21
18. Cap
Ku: Sur • Rubrik: Barakatak
21
19. Nimu Kode
Ku: Suratman • Rubrik: Barakatak
21
20. Batara Geni (5)
Ku: Saini KM • Rubrik: Carita Nyambung
22
21. Garut Teu Matak Kairut
Ku: Rédaksi
26
22. Mapag Bulan Romdon
Ku: J.P.I. Baabussalaam • Rubrik: Kuliah Subuh
27
23. Paéh Patunjang-patunjang
Ku: Rédaksi • Rubrik: Carita Kriminil
28
24. Miara Hayam
Ku: Ir. Rofiq Achmad • Rubrik: Tani Mukti
30
25. Lat. Serbuan Udara “Manuver”
Ku: Koptu Adang S
32
26. Guguritan Pasanggiri Tembang Sunda “Damas”
Ku: Wahyu Wibisana
33
27. Rayat Jabar=Siliwangi
Ku: Rédaksi
34
28. Satru Kabuyutan
Ku: U. Martaperdana • Rubrik: Nini Nana Ngadongéng
35
29. Melakan Ranah Dugul
Ku: Mang Lintrik • Rubrik: Lempa Lempi Lempong
36
SUNDANEWS gaduh angen-angen pikeun ngariungkeun sakabéh arsip data kasundaan di dieu, ti baheula ka ayeuna, ti bihari ka kiwari. Sadérék tiasa teras nengetan lajuning laku tina ieu kagiatan, kumargi peryogi waktos nu panjang pikeun ngalihkeun jutaan kana kana Wéb. Diantos deui kasumpinganana.