Majalah Manglé Nomer 340 - Edisi Séptémber 1972


340
1. Panglima Siliwangi
Ku: Rédaksi • Rubrik: Lawang Sakéteéng
3
2. Lutung Kasarung
Ku: Rédaksi
4
3. Agus Azis (bagian kalima)
Ku: Tjandrahajat • Rubrik: Carita Nyambung
6
4. Taun 2000 pangeusi Indonésia Bakal Jadi 225 Yuta Bakal Sanggup Urang Méré Kasajahtraan?
Ku: I. Kach • Rubrik: Budeureun Babancong
9
5. Lat. Serbuan Udara “Manuver”
Ku: Koptu Adang S. • Rubrik: Carpon
10
6. “Hari Kartini” di New Délhi
Ku: Ibu Elin • Rubrik: Pangalaman di Mancanagara
12
7. Tuna Jajatén
Ku: Cucu Siti Nurjanah • Rubrik: Carpon
14
8. Pangajaran Basa Indonésia Pikeun Murid Sakola Dasar anu Basa Kahijina Bahasa Daérah
Ku: Yus Rusyana
16
9. Cipatujah
Ku: Kusnadi Kartawijaya • Rubrik: Sajak
17
10. Nya Ieu Hirup
Ku: Kusnadi Kartawijaya • Rubrik: Sajak
17
11. Gogoda Jadi Lantaran
Ku: H.É. Kuraésin • Rubrik: Carpon
18
12. Reuwas Jeung Éra
Ku: Nana Berliana • Rubrik: Pangalaman Para Mitra
20
13. Hayam & Luah
Ku: I. Maryati • Rubrik: Pangalaman Para Mitra
20
14. Akrobat
Ku: Ny. Dédéh Hb. A. • Rubrik: Pangalaman Para Mitra
20
15. Irung
Ku: Joga Asmara • Rubrik: Pangalaman Para Mitra
21
16. Mabok
Ku: Héri Sugiri • Rubrik: Pangalaman Para Mitra
21
17. Lauk
Ku: Abd. Rasyid Al-Ghazali • Rubrik: Pangalaman Para Mitra
21
18. Pél
Ku: Rustam Hiswara • Rubrik: Pangalaman Para Mitra
21
19. Hayam
Ku: Krus • Rubrik: Pangalaman Para Mitra
21
20. Salikur
Ku: O. Kusmana • Rubrik: Pangalaman Para Mitra
21
21. Linglung
Ku: Maman Abd. Rachman • Rubrik: Pangalaman Para Mitra
21
22. Peureum
Ku: Rikin • Rubrik: Barakatak
21
23. Dibuka
Ku: Mamai KM • Rubrik: Barakatak
21
24. Batara Geni (4)
Ku: Saini KM • Rubrik: Carita Nyambung
22
25. Yosép Anak Pendéta
Ku: Nani Maryunani • Rubrik: Carpon
26
26. Pancén Indung Bapa Atikan Lingkungan Rumah Tangga
Ku: Yétty Nurjanti • Rubrik: Istri Binangkit
29
27. Tujuh Taun
Ku: Rédaksi • Rubrik: Carita Kriminil
30
28. Mapag Romdon
Ku: H.A. Fathurrachman • Rubrik: Munara Cahya
32
29. Musuh Kabuyutan Arab-Israél
Ku: Rédaksi
33
30. Bangku
Ku: Doddi Sismayadi • Rubrik: Manglé Rumaja
34
31. Peuting di Pangandaran
Ku: Yayah Abdurakhman • Rubrik: Sajak
35
32. Sono
Ku: F. Nurjaman Syam • Rubrik: Sajak
35
33. Wawancara
Ku: Mang Lintrik • Rubrik: Lempa Lempi Lempong
37
SUNDANEWS gaduh angen-angen pikeun ngariungkeun sakabéh arsip data kasundaan di dieu, ti baheula ka ayeuna, ti bihari ka kiwari. Sadérék tiasa teras nengetan lajuning laku tina ieu kagiatan, kumargi peryogi waktos nu panjang pikeun ngalihkeun jutaan kana kana Wéb. Diantos deui kasumpinganana.