Majalah Manglé Nomer 337 - Edisi Séptémber 1972


337
1. Bener, Ulah Nyangkuriangkeun Pagawéan
Ku: Rédaksi • Rubrik: Lawang Sakéténg
3
2. Hojah Wanita Rampak Jeung Pria
Ku: Rédaksi
4
3. Agus Azis (Bagian Kadua)
Ku: Jtandrahajat • Rubrik: Carita Nyambung
6
4. Komunis Mimiti Maén Véto di PBB
Ku: I. Kach • Rubrik: Budeureun Babancong
9
5. Nabi Urang Saréréa
Ku: Wahyu Wibisana • Rubrik: Oratorium
10
6. Pésta Olympiade
Ku: Rédaksi
12
7. Sérseu Candu
Ku: Oma Natadiredja
14
8. Tulak Panto gé Seuri
Ku: Tarjan Ékanasaputra • Rubrik: Pangalaman Para Mitra
16
9. Kana Jandéla
Ku: Maman Abd. Rachman • Rubrik: Pangalaman Para Mitra
16
10. Juara Loncat Tinggi
Ku: Nj. Dédéh Hubaédah G. • Rubrik: Pangalaman Para Mitra
16
11. Pepegatan
Ku: ÉD. Kurniadi • Rubrik: Pangalaman Para Mitra
17
12. Sipilis
Ku: Mulja • Rubrik: Pangalaman Para Mitra
17
13. Incok
Ku: Héri Sugiri • Rubrik: Pangalaman Para Mitra
17
14. Duit
Ku: DN. Méercurius Oet • Rubrik: Pangalaman Para Mitra
17
15. Tembang
Ku: O’os • Rubrik: Pangalaman Para Mitra
17
16. Pinang
Ku: Mamad • Rubrik: Pangalaman Para Mitra
17
17. Diurut
Ku: Abd. Rasyid Al-Ghazali • Rubrik: Pangalaman Para Mitra
17
18. Paséa
Ku: Wiwi R. • Rubrik: Pangalaman Para Mitra
17
19. Paménta
Ku: Dadang RS. • Rubrik: Pangalaman Para Mitra
17
20. Rumah Tangga
Ku: Empu Surawinata • Rubrik: Carpon
18
21. Para Ahli Parmasi Jepang Kagum Terhadap Obat-obat Asli Indonésia
Ku: Rédaksi
20
22. Batara Geni (1)
Ku: Saini K.M. • Rubrik: Carita Nyambung
22
23. Surat-surat Palsu
Ku: Rédaksi • Rubrik: Carita Kriminil
26
24. Pa Machyar Bapa Daminatila
Ku: Sunarya P.K.
28
25. Tilu-tilu (3-3) Gunem Catur Opat Malaikat
Ku: Harum • Rubrik: Kuliah Subuh
30
26. Mitra Basa
Ku: I.B.D
31
27. Kasadaran
Ku: Oma Somariani • Rubrik: Carpon
32
28. Carita Urang Sampit
Ku: Rédaksi • Rubrik: Nini Nana Ngadongéng
34
29. Kabutuh Urang Lembur
Ku: Rédaksi • Rubrik: Lempa Lempi Lempong
36
30. Terjun Bébas
Ku: Pa Ahul • Rubrik: Adu Rahul
37
SUNDANEWS gaduh angen-angen pikeun ngariungkeun sakabéh arsip data kasundaan di dieu, ti baheula ka ayeuna, ti bihari ka kiwari. Sadérék tiasa teras nengetan lajuning laku tina ieu kagiatan, kumargi peryogi waktos nu panjang pikeun ngalihkeun jutaan kana kana Wéb. Diantos deui kasumpinganana.