Majalah Manglé Nomer 286 - Edisi Séptémber 1971


286
1. Ramayana, Pantun Jeung Bendo
Ku: Rédaksi
3
2. Ramayana Sunda Sabada Féstival
Ku: Rédaksi
4
3. Sinta & Sinta
Ku: Rédaksi
6
4. Titis Tulis (7)
Ku: Tjandrahajat • Rubrik: Carita Nyambung
7
5. Rajaban
Ku: H.A. Faturrahman
10
6. Rumasa
Ku: A. Nizar • Rubrik: Sajak
10
7. Guru Anyanr
Ku: Tétén Marliani • Rubrik: Carpon
12
8. Kakandungan
Ku: Yétty Nurjanti • Rubrik: Istri Binangkit
15
9. Durukan
Ku: Usép Romli • Rubrik: Carpon
16
10. Mandi Turki di Tokyo
Ku: Hikmat Msc.
18
11. Nimbang
Ku: Wong Grage • Rubrik: Pangalaman Para Mitra
20
12. Nguseup
Ku: Aki Ompong • Rubrik: Pangalaman Para Mitra
20
13. Ka Ondangan
Ku: Sopandi M. Noor • Rubrik: Barakatak
21
14. Katémbak
Ku: Dédy Rusmaédi • Rubrik: Barakatak
21
15. Kutang
Ku: Rachmat • Rubrik: Barakatak
21
16. Éntog
Ku: Jacub • Rubrik: Barakatak
21
17. 30 Taun
Ku: T. Sudradjat Djaniwardi • Rubrik: Barakatak
21
18. Siwah
Ku: Junan Rusman • Rubrik: Barakatak
21
19. Samangka Buruk
Ku: Embwung • Rubrik: Barakatak
21
20. Voltaire: Néangan Kabagdjaan
Ku: Soehénda Iskar
22
21. Pantun Buhun & Pantun Beton
Ku: Sajudi
23
22. Radja Pati di Pandjung (2)
Ku: Ahmad Bakri • Rubrik: Carita Nyambung
24
23. Eundeuk-eundeukan (I)
Ku: Akub Sumarna • Rubrik: Kaulinan Barudak
27
24. Pohatji Balébat Wangi
Ku: Ami Raksanagara • Rubrik: Carpon
28
25. Psychotést
Ku: Sukma
30
26. Wilujeng Patepang Deui, Bendo
Ku: Rédaksi
31
27. Kontés Midang di Garut, Bendo Milu
Ku: Widi Agustini
32
28. Gara-gara Bendo Tunggul téh Sirungan Deui Moal?
Ku: Rédaksi
33
29. Njeungeut Damar di Suhunan
Ku: Djudju Djuhéndi • Rubrik: Carpon
34
30. Andjeun Éndah Priangan
Ku: Mamai K.M. • Rubrik: Sajak
35
31. Bener
Ku: Rédaksi • Rubrik: Lempa Lempi Lempong
36
32. Tétroott… Tétroott… Suling Aing Tulang Maung (tamat)
Ku: K.T.S • Rubrik: Nini Nana Ngadongéng
37
33. Sunda Tjeuk Bali
Ku: Rédaksi
38
34. Huluwotan Mataholang (Dangdanggula)
Ku: Sakdar • Rubrik: Sajak
39
SUNDANEWS gaduh angen-angen pikeun ngariungkeun sakabéh arsip data kasundaan di dieu, ti baheula ka ayeuna, ti bihari ka kiwari. Sadérék tiasa teras nengetan lajuning laku tina ieu kagiatan, kumargi peryogi waktos nu panjang pikeun ngalihkeun jutaan kana kana Wéb. Diantos deui kasumpinganana.