Majalah Manglé Nomer 109 - Edisi 1965


109
1. Dipieunteung Wawaréhan
Ku: Rédaksi
2
2. Pancasila Dasar Nagara (II)
Ku: Rédaksi
3
3. Mimi (II)
Ku: Tjandrahajat • Rubrik: Carita Nyambung
4
4. Démontrasi
Ku: Suhana Darmatin
6
5. Ruhak Pajajaran
Ku: Saléh Danasasmita • Rubrik: Carpon
9
6. Tangkal Kawung
Ku: I. Solihin Kr. • Rubrik: Puriding Puringkak
13
7. Bakat Ku Keuheul
Ku: M.D. Sukarasa 66 • Rubrik: Pangalaman Para Mitra
17
8. Akal Mang Lebé
Ku: Jajat Ruhiat • Rubrik: Pangalaman Para Mitra
17
9. Ulah Sok Lengger Cekéng Ogé
Ku: Entjén Turhadi Tanuwiranta • Rubrik: Pangalaman Para Mitra
17
10. Mercedes (V)
Ku: Muh. Rustandi Kartakusumah • Rubrik: Carita Nyambung
18
11. Mun Seug Angin Beunang Dititah
Ku: Nungrum Djulaéha • Rubrik: Carpon
22
12. Panggung Wayang
Ku: Adang S • Rubrik: Carpon
26
13. Pangantén Mindo (II)
Ku: A. Bakri • Rubrik: Carita Nyambung
28
SUNDANEWS gaduh angen-angen pikeun ngariungkeun sakabéh arsip data kasundaan di dieu, ti baheula ka ayeuna, ti bihari ka kiwari. Sadérék tiasa teras nengetan lajuning laku tina ieu kagiatan, kumargi peryogi waktos nu panjang pikeun ngalihkeun jutaan kana kana Wéb. Diantos deui kasumpinganana.