Majalah Manglé Nomer 105 - Edisi 1964


105
1. Dina Romdon anu Ieu
Ku: Rédaksi • Rubrik: Lawang Sakéténg
2
2. Di Dieu Ajana Djadjati Al-Quran
Ku: Saléh Danasasmita
3
3. Berdikari
Ku: Rédaksi
4
4. Anak nu Jadi Lantaran (9)
Ku: E. Mintarsih • Rubrik: Carita Nyambung
5
5. Langit Angkeub Béngras Deui
Ku: N. Sukarna
8
6. Iqro Bismirobbika
Ku: M.D.
11
7. Amanat Dina Napas Panungtungan (tamat)
Ku: Mh. Rustandi Kartakusumah • Rubrik: Carita Opat Bagian
12
8. Goréhél Wéh
Ku: Rédaksi
16
9. Jin Islam di Kérésék (VIII)
Ku: A. Hasan B. • Rubrik: Puriding Puringkak
17
10. Mun Isuk Poé Pamungkas
Ku: Winarja ART • Rubrik: Sajak
18
11. Pahatan Dina Batu Kuburan
Ku: A. Faudji • Rubrik: Dongéng
19
12. Ageung Térong
Ku: A. Faudji • Rubrik: Dongéng
19
13. Si Jakut
Ku: A. Faudji • Rubrik: Dongéng
19
14. Saliara Sisi Jami
Ku: Saléh Danasasmita • Rubrik: Carpon
20
15. Mércédéz-190 (I)
Ku: • Rubrik: Carita Nyambung
23
16. Cingcaw Jeung Disiplin
Ku: Adang S. • Rubrik: Pangalaman Paramitra
25
17. Bedug ti Nagri Ajrak
Ku: Achmad Bakri • Rubrik: Carpon
27
18. Bedug ti Nagri Ajrak
Ku: Rm. Rustandi Kartakusumah • Rubrik: Péso Pagot
30
19. Langit Angkeub Béngras Deui
Ku: Rm. Rustandi Kartakusumah • Rubrik: Péso Pagot
30
20. 40.000 Jiwa Korban Wésterling
Ku: Éstyar
31
SUNDANEWS gaduh angen-angen pikeun ngariungkeun sakabéh arsip data kasundaan di dieu, ti baheula ka ayeuna, ti bihari ka kiwari. Sadérék tiasa teras nengetan lajuning laku tina ieu kagiatan, kumargi peryogi waktos nu panjang pikeun ngalihkeun jutaan kana kana Wéb. Diantos deui kasumpinganana.