Bagikeun ka Lapak Facebook

Warta SundaAtikanJumaah, 28 Maret 2014 03:27

Bandung Tatahar Jadi Kota Buku Sajagat

Ku Lia R
SN
Bandung Kudu Jadi Kota Buku Dunya [Potret: Maruta Bayu]

(SundaNews) Puguh baé kudu ditarékahan kalayan maksimal pikeun ngahontal Bandung sangkan kapilih jadi Kota Buku Sajagat. Ari nu ngalélér anugrah Kota Buku Sajagat téh tayalian United Nations Education, Scientific and Cultural Organization (UNESCO). Saban taun, dipilih kota anu nyumponan sarat pikeun jadi Kota Buku. Kota anu dipilih baé henteu kudu ibukota di hiji nagara, tapi bisa kota mana baé di hiji nagara anu kawilang pantes naroma panglélér éta gelar. Ku kituna, Kota Bandung kiwari keur tatahar pikeun ngarebut gelar  kota buku sajagat. Gelar Kota Buku Sajagat mangrupa anugerah ti UNESCO ka kota anu diaku kualitas program-programna pikeun ngamajukeun  pamedalan buku, kagiatan maca, jeung pangabdian warga anu kalibet dina industri literasi.

Patali jeung Kota Buku Sajagat, aya sarat jeung kawajiban anu kudu dicumponan ku calon kota anu bakal dilélér gelar Kota Buku sagajat. Diantarana nyusun proposal. Demi proposal anu diajukeun ku kandidat kudu dipasrahkeun kalayan henteu ngaliwatan waktu anu geus ditangtukeun ku panitia. Lantaran, lamun ngirim proposal ngaleuwihan tina waktu anu geus ditangtukeun, pinasti moal diajén dina  sidang panitia.  Éta proposal téh kudu kumplit: wajib ngalampirkeun surat dukungan ti walikota kota, kalayan ditulis ngagunakeun basa resmi UNESCO, nyaéta basa Perancis, Inggris, Spanyol, Russia, Arab atawa Cina; maksimal lobana 25 kaca dina  format A4; dijieun lima rangkap; anu saterusna dikirim ngaliwatan pos, faksimili, atawa ngaliwatan email ka alamat wbcc@unesco.org (dina format pdf).

Kota-kota kandidat méré kabébasan UNESCO jeung anggota panitia séjénna pikeun ngémbarkeun proposal sacara online, minangka jalan pikeun ngémbarkeun informasi. Program-program kandidat kudu ditujukeun kana tarékah pikeun ngarojong kamajuan pamedalan buku jeung ngamekarkeun tradisi maca salila sataun, ti mimiti  Poé Buku jeung Hak Cipta Sadunya (23 April) nepi ka poé buku taun hareupna.

Kritéria anu baris  diuji ku panitia nyangkem kana genep perkara, nyatana: Kahiji, program-program kagiatanna ukur ditujukeun keur program Ibukota Buku Sajagat jeung ngalaksanakeun éta program. Kadua, ngabéréndélkeun rancangan umum pengeluaran jeung strategi pikeun ngaidentifikasi sumber waragad anu bisa ngabantu éta program. Katilu, ngalibetkeun kota, daérah, nagara, sarta dunya. Pihak-pihak anu kalibet kudu nyangkem kalangan profesional jeung organisasi non-pemerintah. Pon kitu deui  patali jeung pangaruh program anu lumangsung.

Kaopat, jumlah jeung kualitas kagiatan anu lumangsung sakali atawa nyambung ku kota kandidat, kudu gawé bareng jeung  organisasi literer nasional jeung internasional, anu ngawakilan para penulis, penerbit, distributor buku jeung pustakawan anu husu ngokolakeun buku jeung masarakat sains & sastra.

Kalima, jumlah jeung kualitas program séjénna ditujukeun keur ngamajukeun penerbitan buku jeung tradisi maca; jeung kagenep, luyu jeung prinsip-prinsip kabébasan ngedalkeun pamadegan (freedom of expression), kabébasan medalkeun (freedom to publish), sarta nyebarkeun informasi, sakumaha anu ditétélakeun  dina Konstitusi UNESCO jeung Pasal 19 sarta 27 Pernyataan Semesta ngeunaan Hak-hak Azasi Manusia (the Universal Declaration of Human Rights), kaasup kasapukan dina Nyayagikeun wanda-wanda atikan, Sains, jeung Budaya (the Agreement on the Importation of Educational, Scientific and Cultural Materials atawa Florence Agreement).

            Anapon kawajiban anu kudu dicumponan kota anu dilélér  Ibukota Buku Sajagat nyaéta: Kahiji, ngalibetkeun UNESCO jeung tilu organisasi profesional anu kalibet dina Panitia Pemilihan, ku cara komunikasi jeung nyebarkeun informasi ngaliwatan logo-logo kana sakur média publikasi jeung situs Internet anu patali jeung  Ibukota Buku Sajagat.

Kadua, nyetorkeun laporan samentara kagiatan anu keur lumangsung salila satengah taun (23 April -October) jeung laporan akhir kagiatan anu geus lumangsung sataun campleng (23 April -22 April tahun hareupna) ka UNESCO, anu baris nyebarkeun ka sakumna  anggota Panitia Pemilihan.

Katilu, sacara sistematis ngondang UNESCO jeung tilu organisasi profesional anu kalibet dina Panitia Pemilihan kana sakumna acara utama anu patali jeung  program Ibukota Buku Sajagat; jeung kaopat, nulis jeung nyebarkeun informasi program kota anu dina basa nasional di éta kota jeung basa internasional. Pamaréntah di éta kota kudu ngarojong kana éta kagiatan ku cara  méré fasilitas sakumaha anu ditangtukeun ku UNESCO.

Tilu organisasi profésional anu dimaksud ku UNESCO téh diantarana Asosiasi Penerbit Internasional (International Publisher Association, IPA), Asosiasi Perpustakaan Internasional (International Federation of Library Association and Institutions, IFLA), jeung Asosiasi Pedagang Buku Internasional (International Booksellers Federation, IBF).

 

**

 

Seniman konseptual Marta Minujin ngawangun menara buku. Éta menara téh ngadeg di puseur kota Buenos Aires, Argentina. Écésna di alun-alun atawa Plaza San Martin anu aya di wewengkon  Retiro. Menara anu disebut "Menara Babel" jangkungna  25 meter, diwengku ku  tujuh lanté.

Aya 30 rébu buku anu disusun dina éta menara, dina wanda basa nu rupa-rupa, sarta dipasing-pasing dumasar kana kritéria anu ditangtukeun. Di bagéan dasar, dipajang koléksi buku sastra, geografi jeung buku-buku sajarah ti sakuliah dunya. Tingkat kahiji jeung kadua didédikasikeun keur buku karya Amerika. Tingkat katilu jeung kaopat keur karya Eropa, demi tingkat kalima jeung kagenep pikeun karya ti Asia.

Éta rébuan buku téh diantarana diwengku ku 16 ribu sumbangan ti 50 kedutaan anu aya di Buenos Aires. Antarana, Amerika Serikat nyumbang sarébu buku jeung Ekuador 3500 buku.  “Menara Babel” anu dijieun ku seniman kalahiran 30 Januari 1943, mangrupa kaduakalina ngadegkeun munara anu sarupa sanggeus saméméhna ngadeg  taun 1983. Harita, pikeun ngareuah-reuah diberlakukeunna demokrasi sabada tujuh taun mangsa kadiktatoran di Argentina. Manéhna ngawangun  “Kuil Buku” atawa "Parthenon of Books," anu disusun tina 30 rébu buku anu kalintang dipahing di Argéntina. Diantaraa aya  karya Freud, Marx, Sartre, Gramsci, Foucault, Raúl Scalabrini Ortiz, Darcy Ribeiro, Enciclopedia Salvat, malah The Little Prince karya Antoine de Saint Exupéry. Sanggeus tilu minggu, éta “kuil” téh diruntuhkeun kalayan bukuna disebar ka masarakat.

            Pon kitu deui  “Menara Babel” diadegkeun pikeun ngahormat kota Buenos Aires anu dilélér jadi Ibukota Buku Sajagat (World Book Capital) taun 2011 ku UNESCO. Lilana ogé ampir sarua jeung “kuil buku”, nyaéta ukur tilu minggu, ti tanggal 7 nepi ka 28 Mei 2011. Sanggeus kitu, sakur buku dibagikeun ka masarakat.

            Upama dipaluruh, gagasan Ibukota Buku Sajagat téh patali jeung “Hari Buku dan Hak Cipta Sedunia” (World Book and Copyright Day) anu dipiéling  23 April, kalayan mimitina  taun 1996. Sakaligus miéling Miguel de Cervantes, William Shakespeare, jeung Garcilaso de la Vega.

Genep taun sabada dipiéling Poé Buku jeung Hak Cipta Sajagat, kaum profesional di widang perdagangan buku, lantaran kailhaman ku kasuksésan eksperimen di Madrid (Spanyol), minangka nu pangheulana dilélér gelar Ibukota Buku Sajagat. Mangsa dilélér anugrah munggaran, misalna, salila bulan Mei jeung Juni 2001, Puerta de Alcalá , nyorang parobahan pikeun Madrid anu dilélér gelar “Capital Mundial del Libro" (Ibukota Buku Sajagat). Di alun-alun diadegkeun “gunung buku”.

Mimitina mémang Spanyol anu ngajukeun éta gagasan, tanggal 10 Oktober 2001, Francisco Villar, duta besar jeung wakil matuh Spanyol di UNESCO, ngirim surat anu eusina meredih ka UNESCO sangkan ngagelar  anugrah Ibukota Buku Sajagat saban taun. Pameredih Spanyol dirojong ku Benin, Kolombia, Mesir, Ghana, Lithuania, Meksiko, Filipina, Federasi Rusia, Swiss, Tunisia, jeung Inggris.

Minangka lajuning lakuna,  Konferensi Umum UNESCO 2 November 2001 mutuskeun yén UNESCO ngarojong sacara moral jeung intelektual ku ayana éta gagasan, ku jalan ngondang organisasi profesional tingkat dunya anu kalibet  aktif dina industri perbukuan, sarta ngayakeun rampak gawé pikeun ngawujudkeun  éta gagasan. Legal-formal kaputusan UNESCO nyampak dina  Resolution 31C/29.

Salian ti Madrid, UNESCO jeung IPA anu gawébareng ogé jeung  IFLA sarta IBF, sapuk  nyalonkeun turut Alexandria (Mesir) minangka Ibukota Buku Sajagat taun 2002 jeung New Delhi (India) taun 2003. Alexandria dilélér éta gelar ku lantaran suksés ngawangun deui perpustakaan kuna Alexandria, Bibliotheca Alexandrina. Pangwangunanna  mangrupa proyek arsitektur jeung budaya anu kalintang tohaga.

Demi New Delhi ditunjuk langsung ku lantaran kota anu jadi tempat pangbadagna pikeun industri perbukuan di sakumna India, sarta anu ngagelar  program patali jeung buku, ngalibetkeun sakumna  pihak anu mibanda kapentingan kana  industri buku jeung kagiatan maca, nyatana di kalangan profesional, politikus, jeung pihak pamaréntah.

Saterusna, mekanisme anu diterapkeun UNESCO nyaéta ku cara ngabentuk  Panitia Pemilihan (Selection Committee). Ieu panitia mibanda pancén pikeun ngajaring calon-calon Ibukota Buku Sajagat, ku cara ngumpulkeun proposal anu saterusna disetorkeun ka Markas UNESCO di Paris (Perancis).  Anu perlu dicatet, UNESCO henteu maparin pangajén mangrupa duit. Sacara simbolis, éta gelar bisa dianggap minangka wanda pangajén husus pikeun kota anu mampuh ngawujudkeun kagiatan literasi salila sataun, ti tanggal 23 April  nepi ka 22 April taun hareupna.

 

 

Kota-kota Pilihan

Sabada ngalélér anugrah taun 2003, aturan pikeun milih Ibukota Buku Sajagat dirobah.  Panitia Pemilihan anu diwengku ku  UNESCO, IPA, IFLA, jeung IBT milih calon-calon kota anu dilélér éta gelar ngaliwatan proposal anu dikirimkeun ku para calon. Anu munggaran, tanggal 17 Januari 2003, Panitia ngayakeun rapat pikeun nangtukeun Ibukota Buku Sajagat tahun 2004. Harita  panitia madungdengkeun proposal ti Kota Santo Domingo (Republik Dominika), Barcelona (Spanyol), jeung Antwerp (Belgia). Ku sawatara tinimbangan,  Panitia milih Antwerp minangka Ibukota Buku Sajagat taun 2004. Alesanna ku lantaran kaunggulan program acara anu digelar. Diantarana promosi buku, ngajualan buku, medalkeun buku jeung kagiatan maca, kasusastraan, jasa, jeung layanan, karajinan buku pikeun kaum nu ngarora, buku jeung rupaning budaya, sarta buku jeung budaya minoritas.

Anugrah Ibukota Buku Sajagat 2005, Panitia milih Kota Montreal (Kanada). Éta putusan mangrupa hasil rapat tanggal 17 Februari 2004.  Panitia nganggap Montreal nawarkeun rupaning aktivitas literer  tingkat dunya, ngagunakeun pendekatan tematis anu diélaborasi ngaliwatan gawé-bareng jeung tanggung jawab para penggiat industri buku di Montral.

            Anugrah Ibukota Buku Sajagat taun 2006, kalayan diluluguan ku Ketua Françoise Dubruille (IBF), panitia milih dua kandidat, nyaéta Teheran (Iran) jeung Turin (Italia). Rapat Panitia tanggal 25 Oktober 2004 mutuskeun Turin minangka Ibukota Buku Sajagat 2006, lantaran program anu digelarna mangrupa  kolaborasi jeung Kota Roma, anu ngalantarankeun ayana sinergi di antara distribusi perbukuan jeung nyangkem sarupaning promosi buku jeung kagiatan maca.

Jumlah kandidat pikeun taun 2007 beuki réa. Panitia kudu milih salahsahiji diantara Amsterdam (Belanda), Bogotá (Kolombia), Coimbra (Portugal), Dublin (Irlandia), Rosario (Argentina), jeung Wina (Austria). Putusan rapat anu diluluguan ku Jean-Manuel Bourgois 17 Juni 2005, antukna milih  Bogota anu unggul.  Alesanna ku ayana kalengkepan tawaran; hadirna sawatara prakarsa husus pikeun program taun 2007, anu nyangkem  kagiatan kréatif pikeun promosi kagiatan maca; ngalibetkeun sakumna  masarakat lokal jeung pihak swasta anu mibanda kapentingan kana  sektor perbukuan.

            Tanggal 8 Juni 2006, Panitia ngumpul deui pikeun nangtukeun Ibukota Buku Sajagat 2008. Harita aya  dalapan kota kandidat, kalayan anu kapilih  antukna Kota Amsterdam (Belanda). Alesanna proposal éta kota midangkeun program-program literer anu mibanda kualitas punjul, variatif, jeung tingkat internasional. Ngalibetkeun sakumna pihak anu mibanda kapentingan jeung  fokus kana kabébasan ngedalkeun pamadegan (freedom of expression).

            Tanggal 30 Agustus 2007, Kota Beirut (Lebanon) kapilih jadi Ibukota Buku Sajagat taun 2009. Beirut kapilih ku lantaran di ieu kota museurkeun program-programna kana rupa-rupa budaya, dialog jeung toleransi, sarta program-programna rupa-rupa tur dianggap haneuteun.

            Saterusna, dina rapat 18 Juni 2008, Panitia milih Ljubljana (Slovenia) minangka anu dilélér Anugrah Ibukota Buku Sajagat taun 2010. Alesanna, lantaran kualitas aplikasina jeung programna rupa-rupa jeung  kumplit. Pon kitu deui ku ayana pangrojong  ti masarakat  perbukuan di Ljubljana.

            Saterusna, pikeun Kota Buku Sajagat Taun 2011, kota-kota kandidat téh diantarana Kota Rosario,  Caracas (Venezuela), Lagos (Nigeria), La Habana (Kuba), Porto Novo (Benin), Sharjah (Uni Emirat Arab), dan Teheran (Iran). Dina rapat Panitia tanggal 12 Juni 2009, antukna milih Buenos Aires dilélér anu dilélér gelar Ibukota Buku Sajagat taun 2011. Alesanna, strategina kalintang solid pikeun ngarojong  program-programna, sarta kualitas  jeung rupaning kagiatan anu punjul.

            Pikeun taun 2012, gelar Ibukota Buku Sajagat diraéh deui ku kota di Eropa Timur. Écésna di  Yerevan (Armenia). Ieu putusan téh disahkeun sanggeus  ngayakeun rapat Panitia  2 Juli 2010 di Markas UNESCO. Kota Yerevan dipilih ku lantaran  kualitas jeung variasi programna anu detil,  realistis, ngakar kana kahirupan urang kota, museur kana  hal-hal anu sipatna universal jeung ngalibetkeun sakumna pihak anu mibanda kapentingan dina industri buku.              

Anu matak ngaranjung,  pilihan Ibukota Buku Sajagat 2013, pikeun anu munggaran  di nagara di Asia Tenggara kapilih ku UNESCO. Dina rapat 27 Juni 2011, panitia netepkeun Bangkok (Thailand). HArita, Bangkok ngéléhkeun kandidat séjénna kayaning  Kairo (Mesir), Incheon (Korea Selatan), Quezon (Filipina), Quito (Ekuador), Sharjah (Un Emirat Arab), jeung Shenzhen (Cina). Ieu ibukota Thailand téh dipilih ku lantaran kasayagianna pikeun ngalibetkeun sawatara  pihak anu patali jeung kapentingan perbukuan. Bangkok mokuskeun kagiatanna ka  masarakat jeung komitmen  kana kegiatan literer anu diajukeun dina proposal.

Jadi, salengkepna anu kungsi dilélér gelar Kota Buku Sajagat téh diantarana: Madrid di Spanyol (2001), Alexandria (2002), New Delhi (2003), Antwerp (2004), Montreal (2005), Turin (2006), Bogota (2007), Amsterdam (2008), Beirut (2009), Ljubljana (2010), Buenos Aires (2011),  Yerevan (2012),  Bangkok (2013), Port Harcourt (Nigeria) taun 2014,  South Korea (2015).

Taun 2014 ayeuna, nu kapilih téh Nigeria, kalayan bisa nyisihkeun kandidat-kandidat séjénna kayaning  Ganja (Azerbaidjan), Incheon (Korea Selatan), Krakow (Polandia), Lyon (Perancis), Moskow (Russia), Oxford (Inggris), Pula (Kroasia), Sharjah (Uni Emirat Arab), Vilnius (Lithuania), jeung Yaounde (Kamerun).

Bandung mibanda targét pikeun jadi Ibu Kota Buku Sajagat taun 2017. Tangtu baé lain baé kudu ngalawan kota-kota di dunya, da kaasup kudu jadi kota anu pangrongkahna dina makayakeun buku, dibandingkeun jeung kota Banjarbaru, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, jeung sajabana. Paling henteu, Bandung kudu asup kana nominasi.

 

Saulas Ngeunaan Thailand

Kalah kumaha ogé kudu diaku yén kamajuan Thailand dina widang pabukon leuwih maju batan di indonésia. Indikasina bisa kanyahoan tina jumlah nu dagang buku, bisa ngéléhkeun jumlah bar. Éta téh di kota Chiang Mai. Tapi anu kapilih jadi Kota Buku Sajagat téh Bangkok, lantaran toko buku leuwih rongkah. Atuh para wisatawan ogé bisa maca buku di kafe-pabukon.

Nurutkeun situs BBC Travel, Generan Director UNESCO,Irina Bokova, nétélakeun yén  Bangkok jadi  World Book Capital 2013 lantaran fokus ka komunitas jeung pro kana kamekaran kultur maca. Cobaan wé leumpang di Kota Bangkok, bakal kapanggih  réa toko jeung rak-rak anu pinuh ku  buku. Toko-toko téh ngajual  rupaning  novel, majalah, nepi ka komik. Sawatara mal badag saperti Siam Paragon, dilengkepan ku  jaringan toko buku asal Jepang, nyaéta Kinokuniya, sarta pausahaan buku basa Inggris pangrongkahna di Thailand,  nyaéta Asia Books.

Aya ogé jaringan toko buku Barnes & Noble asal AS, sarta Waterstones asal Britania Raya.  Toko-toko buku téh merenah jeung tumaninah. Aya sofa, ac, lanté dipan, jeung komputer anu bisa dimangpaatkeun keur apruk-aprukan di dunya maya.***

Kirim Koméntar tina Facebook

Kirim Koméntar

Jenengan
Alamat Émail
Alamat Wéb
Koméntar
Serat Kodeu:
  
 • Senén, 03 Fébruari 2014 19:50

  fathan

  ya allah meni seer pisan kajahatan...
 • Senén, 27 Januari 2014 16:44

  agus sofyan

  Simkuring mani hoyong maca carios sunda ti ngawitan Gumilar , Wijana, sibuntung jago tutugan tug dugi ka Jaka santang..mani...
 • Jumaah, 24 Januari 2014 19:20

  yudha

  Tumaros, dimana tiasa mendakan buku Si Buntung Jago Tutugan? hatur nuhun pisan....
 • Jumaah, 24 Januari 2014 11:05

  Nandan Kusmanagiri

  Wilujeng makalangan, langkung pogot sigana upami tos aya aplikasi dina android...
 • Jumaah, 03 Januari 2014 19:18

  Erwin Kusumah

  Kang dupi wawaran perkawis FDBS teu ditayangkeun di...
 • Jumaah, 03 Januari 2014 11:06

  Ai Karlinawati

  Hoyong milarian conto wawacan kanggo murangkalih hanjakal teu aya..hatur nuhun ..Mugia website ieu lana...
 • Saptu, 21 Désémber 2013 14:14

  iklanzoom.com

  Asalamualaiakum dari iklanzoom.com semoga pendidikan Indonesia tambah maju wasalamuaalaikum fresh...
 • Saptu, 02 Novémber 2013 18:31

  Sukinah Boiman

  Alhamdulillah upami di kota Bandung gaduh sakola favorit ngiring bingah, kumargi lami-lami upami basa sunda pada ninggalkeun bisa punah...

Badé ngomén? Mangga klik di ieu.

SN

Jumaah, 05 Désémber 2014 02:44

Parobahan Raperda No 15, Baris Mancegkeun PDAM Tirtawening

(SundaNews, Bandung) Sabada Raperda Parobahan Perda No 15/2009 disahkeun Pansus II DPRD Kota Bandung ahir Agustus 2014, ...
SN

Kemis, 04 Séptémber 2014 09:19

Pansus V DPRD Nargétkeun Bandung Meunang WTP Taun 2015

Sundanew.com, Ketua...
SN

Jumaah, 18 Juli 2014 02:37

Chace jeung Media Nu Sologoto

(SundaNews) Salah sahiji nu penting di Google téh nyaeta fungsi cache. Hiji kontén dina wéb, sanajan geus...
SN

Rebo, 28 Méi 2014 01:32

Prabowo Cangcaya Surya Dharma Ali Kalibet Korupsi

(SundaNews, Jakarta) Naon anu diucapkeun ku Capres Prabowo Subianto ngeunaan ditéwakna Suryadharma Alie ku KPK dina...
SN

Rebo, 28 Méi 2014 01:09

Din: “Amien Rais Kuduna Némbongkeun Sikep Negarawan”

(SundaNews) Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Muhammad Din Syamsuddin manghanjakalkeun kana sikep Amien Rais anu...