Bagikeun ka Lapak Facebook

Basa SundaUnak-anikSalasa, 11 Séptémber 2012 23:59

Tokoh dina Pawayangan

Ku Bah Enyus
SN
Pintonan Wayang golék di YPK [Potret: Maruta Bayu]

 

Ayeuna mah ngawanohkeun héla ngaran-ngaranna wé heula. Ké, urang tataan hiji-hiji ku Abah, saha-sahana éta tokoh. Maksud téh turunan saha, naon kabisana, kumaha watekna, jeung sajabana. Nungtut wé heula nya Cu...

 1. Abilawa
 2. Abimanyu
 3. Abiyasa
 4. Abrapuspa
 5. Adimanggala
 6. Adirata
 7. Aditi
 8. Adityaketu
 9. Adresyanti
 10. Adrika
 11. Agni
 12. Ajibarang
 13. Akupa
 14. Aladara
 15. Aléngka
 16. Alugora
 17. Amarta
 18. Amba
 19. Ambalika
 20. Ambaliki
 21. Ambarawati
 22. Ambarawati
 23. Anala
 24. Anantadéwa
 25. Andakasura
 26. Andakawana
 27. Andanu
 28. Andini
 29. Anggada
 30. Anggada
 31. Anggandara
 32. Anggisrana
 33. Anggraéni
 34. Angkawijaya
 35. Anila
 36. Anjani
 37. Anoman
 38. Antaboga
 39. Antaga
 40. Antagopa
 41. Antareja
 42. Antisuara
 43. Antiwati
 44. Anuwenda
 45. Arda Candra
 46. Ardadedali
 47. Ardawalika
 48. Argabelah
 49. Argajati
 50. Argasoka
 51. Arimba
 52. Arimbi
 53. Arimuka
 54. Arjuna
 55. Arjuna Wijaya
 56. Aruni
 57. Arya Prabu
 58. Arya Sengkali
 59. Asmara
 60. Asoka
 61. Astagina
 62. Astina
 63. Astrajingga
 64. Aswani
 65. Aswatama
 66. Aswi-Aswin
 67. Atasangin
 68. Ayodya
 69. Badawangnala
 70. Badraeni
 71. Bagaspati
 72. Bagong
 73. Bairawa
 74. Baka
 75. Baladéwa
 76. Balaupata
 77. Balika
 78. Bandung Bandawasa
 79. Banjaranjali
 80. Banjarjungut
 81. Banondari
 82. Banowati
 83. Bantalpipi
 84. Banuwati
 85. Banyutinalang
 86. Barata I
 87. Barata U
 88. Baratayudha
 89. Baratmadya
 90. Bargawa
 91. Bayu
 92. Bima
 93. Bisawarna I
 94. Bisawarna U
 95. Bisma
 96. Bomantara
 97. Brahma
 98. Brahma Sadéwa
 99. Brahmana Raja
 100. Brahmani Déwi
 101. Brahmani Yuta
 102. Brahmanisri
 103. Bukasapta
 104. Bukbis
 105. Bumirétawu
 106. Burisrawa
 107. Dadunghawuk
 108. Dadungwecana
 109. Damayanti
 110. Danaraja
 111. Dandaka
 112. Dangan
 113. Darma
 114. Drestajumena
 115. Drestaka
 116. Drestaketu
 117. Drestarastra
 118. Dréstarastra
 119. Druna
 120. Drupada
 121. Drupadi
 122. Druwasa
 123. Durga
 124. Durgandana
 125. Durgandini
 126. Durnareksa
 127. Dursilawati
 128. Duryudana
 129. Dwara
 130. Dwaraka
 131. Ékacakra
 132. Ékalaya
 133. Érawan
 134. Érawana
 135. Érawati
 136. Éstitama
 137. Gajah Oya
 138. Gajahséna
 139. Gala-gala
 140. Gandabayu
 141. Gandara
 142. Gandawati
 143. Gangga
 144. Ganggasuta
 145. Garbarini
 146. Gardapati
 147. Garéng
 148. Garuda
 149. Gatotkaca
 150. Gendrawati
 151. Gendrayana
 152. Gilingwesi
 153. Girijembangan
 154. Girikedasar
 155. Giripurwa
 156. Girituba
 157. Gitayuwana
 158. Glinggang
 159. Gluguhtinatar
 160. Gohkarna
 161. Gohtaka
 162. Grantika
 163. Grastina
 164. Grojogan Sewu
 165. Guha Kiskenda
 166. Gunadéwa
 167. Harimukti
 168. Harna
 169. Hiranyaroma
 170. Hirnyakasipu
 171. Hyang
 172. Ijrapa
 173. Impun
 174. Indra
 175. Indradi
 176. Indrajit
 177. Indrakila
 178. Indraprahasta
 179. Irawan
 180. Irim-irim
 181. Ismaya
 182. Iswara
 183. Jagal Abilawa
 184. Jagatkarana
 185. Jagatnata
 186. Jahnawi
 187. Jajahgriwa
 188. Jakapitana
 189. Jalatuna
 190. Jamadagni
 191. Jambulmangli
 192. Janaka
 193. Janaloka
 194. Janapadi
 195. Jara
 196. Jaramaya
 197. Jarasanda
 198. Jatagempol
 199. Jatasura
 200. Jatasura
 201. Jatayu
 202. Jatikanda
 203. Jatisrana
 204. Jatugraha
 205. Jawalgani
 206. Jaya Anggada
 207. Jayabaya
 208. Jayadbala
 209. Jayadrata
 210. Jayalaga
 211. Jayamijaya
 212. Jembawan
 213. Jimambang
 214. Jodipati
 215. Jutiman
 216. Kakeyi
 217. Kalakatung
 218. Kalimataya
 219. Kamaratih
 220. Kanékawati
 221. Karawelang
 222. Karna
 223. Karpa
 224. Kartawarma
 225. Kartawiria
 226. Karyasa
 227. Kasendra
 228. Kausalya
 229. Kencaka
 230. Kendalisada
 231. Kiriti
 232. Konta
 233. Kradusana
 234. Kresna
 235. Kresnadipayana
 236. Kresnadipayana
 237. Kresni
 238. Krudaksa
 239. Kumaladéwa
 240. Kumbakarna
 241. Kumba-kumba
 242. Kumbala
 243. Kumbalwali
 244. Kumbayana
 245. Kumbina
 246. Kumbini
 247. Kunjarakarna
 248. Kunjarakresna
 249. Kunti
 250. Kurawa
 251. Kurungjenggala
 252. Kurusétra
 253. Kutamantra
 254. Kuwera
 255. Laksmana
 256. Lambana
 257. Langgala
 258. Laramis
 259. Lasmana
 260. Lata Mahusada
 261. Lembu Andana
 262. Lemburgangga
 263. Lembursaketi
 264. Lembusura
 265. Lenggotbawa
 266. Léngléngmandanu
 267. Lesanpura
 268. Loh Jinawi
 269. Lohita
 270. Lokananta
 271. Lokapala
 272. Lokapura
 273. Lokati
 274. Lokawana
 275. Madana
 276. Madras
 277. Madréa
 278. Madrim
 279. Maduganda
 280. Madukara
 281. Madusudana
 282. Madyadésa
 283. Maénaka
 284. Maérah
 285. Maéspati
 286. Magada
 287. Maguntur Titi
 288. Maha Barata
 289. Mahamuni
 290. Maitréa
 291. Makara Buya
 292. Mandaraka
 293. Mandrasana
 294. Mandura
 295. Mangmang Murka
 296. Manikimantaka
 297. Manikmandapa
 298. Mantili
 299. Mantri
 300. Manuhara
 301. Marica
 302. Marisa
 303. Maruta
 304. Maruti
 305. Matali
 306. Matsyadari
 307. Matsyaganda
 308. Matsyapati
 309. Mégananda
 310. Mégapuspa
 311. Mercu
 312. Mercujiwa
 313. Mercukunda
 314. Muniwara
 315. Nagacatmala
 316. Nagagini
 317. Nagaséwu
 318. Nakula
 319. Nala
 320. Nala
 321. Nalikawati
 322. Nandagopa  
 323. Nandana
 324. Nanggala
 325. Narada
 326. Narasoma
 327. Narayana
 328. Narayanastra
 329. Naréndra
 330. Nilakaca
 331. Nilakanta
 332. Nilakresna
 333. Niramitra
 334. Nirbita
 335. Nirwana
 336. Nuraga
 337. Nurcahya
 338. Padmanaba
 339. Padmanegara
 340. Palasara
 341. Palguna
 342. Palgunadi
 343. Pamenang
 344. Pancadarma
 345. Pancala
 346. Pancanaka
 347. Pancarubah
 348. Pancarutah
 349. Pancawala
 350. Pancawati
 351. Pandawa
 352. Pandéta
 353. Pandu
 354. Pandusuta
 355. Parasurama
 356. Parikenan
 357. Parikesit
 358. Parta
 359. Partasuta
 360. Parucana
 361. Parungaji
 362. Pashayuda
 363. Pasupati
 364. Pataperlaya
 365. Pawana
 366. Pergiwa
 367. Pinten
 368. Prabakusumah
 369. Pracanda
 370. Prahasta
 371. Prajutisna
 372. Pramesti
 373. Pramuni
 374. Prapti
 375. Pratipa
 376. Pratipéa
 377. Pratiwi
 378. Pringgading
 379. Pringgandani
 380. Prita
 381. Pujawati
 382. Pulanggeni
 383. Pulasajenar
 384. Puntadéwa
 385. Purabaya
 386. Rada
 387. Rahwana
 388. Rajamala
 389. Rajasuya
 390. Rama
 391. Rama Parasu
 392. Ramabatlawa
 393. Ramabergawa
 394. Rarasati
 395. Ratih
 396. Rawisuta
 397. Rekatawati
 398. Rodadedali
 399. Rohini
 400. Rotawresni
 401. Rudra
 402. Rukmarata
 403. Rukmini
 404. Rupakenca
 405. Sahadéwa
 406. Sakutrem
 407. Salya
 408. Samaranta
 409. Samba
 410. Sanga-sanga
 411. Sangka
 412. Sangkuni
 413. Santanu
 414. Saptapertala
 415. Saptarengga
 416. Sapwani
 417. Saraswati
 418. Sarirabandana
 419. Sarotama
 420. Sasikirana
 421. Satyajit
 422. Satyaki
 423. Senjaya
 424. Séta
 425. Siddiwacana
 426. Sidimulya
 427. Sindu
 428. Sinta
 429. Sis
 430. Sisupala
 431. Sokalima
 432. Somadata
 433. Sri
 434. Sri Unon
 435. Srikandi
 436. Subadra
 437. Subala
 438. Subali
 439. Sucitra
 440. Sugriwa
 441. Sukanda
 442. Sukési
 443. Sukrasana
 444. Suman
 445. Sumantri
 446. Sumitra
 447. Sunama
 448. Sundari
 449. Supala
 450. Supena
 451. Sura
 452. Surapati
 453. Surata
 454. Suratimantra
 455. Surtikanti
 456. Surya
 457. Susena
 458. Suwandageni
 459. Suyudana
 460. Swarantipura
 461. Syiwa
 462. Taksaka
 463. Tala
 464. Talkanda
 465. Tangsén
 466. Tantripala
 467. Tara
 468. Tari
 469. Tegal Kuru
 470. Temon
 471. Tilotama
 472. Tirtanata
 473. Tomara
 474. Tri Buana
 475. Trigatra
 476. Trijata
 477. Trinétra
 478. Trisula
 479. Tuhayata
 480. Tunggal
 481. Tunggulmanik
 482. Udawa
 483. Udrayana Ugraséna
 484. Ulupi
 485. Uma
 486. Upalawa
 487. Urwasi
 488. Utara
 489. Utari
 490. Utipati
 491. Wadari
 492. Wahmuka
 493. Waisampayana
 494. Wajra
 495. Walahaka
 496. Walakas
 497. Wangga
 498. Waranawata
 499. Warsakumara
 500. Waruna
 501. Wasista
 502. Wasu
 503. Wasudéwa
 504. Wasuki
 505. Wayu
 506. Wenang
 507. Werdaningsih
 508. Werkudara
 509. Wersini
 510. Wesiaji
 511. Wibiksana
 512. Wicitrawiria
 513. Widarakandang
 514. Widarba
 515. Widéha
 516. Widura
 517. Wijakangka
 518. Wijarnaka
 519. Wijayadanu
 520. Wijayakusumah
 521. Wilutama
 522. Wipra
 523. Wirakta
 524. Wirasangka
 525. Wirata
 526. Wisnu
 527. Wisrawa
 528. Wiswakrama
 529. Witaraga
 530. Witarota
 531. Wrehatbala
 532. Wyasa

Kirim Koméntar tina Facebook

Kirim Koméntar

Jenengan
Alamat Émail
Alamat Wéb
Koméntar
Serat Kodeu:
  
 • Senén, 03 Fébruari 2014 19:50

  fathan

  ya allah meni seer pisan kajahatan...
 • Senén, 27 Januari 2014 16:44

  agus sofyan

  Simkuring mani hoyong maca carios sunda ti ngawitan Gumilar , Wijana, sibuntung jago tutugan tug dugi ka Jaka santang..mani...
 • Jumaah, 24 Januari 2014 19:20

  yudha

  Tumaros, dimana tiasa mendakan buku Si Buntung Jago Tutugan? hatur nuhun pisan....
 • Jumaah, 24 Januari 2014 11:05

  Nandan Kusmanagiri

  Wilujeng makalangan, langkung pogot sigana upami tos aya aplikasi dina android...
 • Jumaah, 03 Januari 2014 19:18

  Erwin Kusumah

  Kang dupi wawaran perkawis FDBS teu ditayangkeun di...
 • Jumaah, 03 Januari 2014 11:06

  Ai Karlinawati

  Hoyong milarian conto wawacan kanggo murangkalih hanjakal teu aya..hatur nuhun ..Mugia website ieu lana...
 • Saptu, 21 Désémber 2013 14:14

  iklanzoom.com

  Asalamualaiakum dari iklanzoom.com semoga pendidikan Indonesia tambah maju wasalamuaalaikum fresh...
 • Saptu, 02 Novémber 2013 18:31

  Sukinah Boiman

  Alhamdulillah upami di kota Bandung gaduh sakola favorit ngiring bingah, kumargi lami-lami upami basa sunda pada ninggalkeun bisa punah...

Badé ngomén? Mangga klik di ieu.

SN

Jumaah, 05 Désémber 2014 02:44

Parobahan Raperda No 15, Baris Mancegkeun PDAM Tirtawening

(SundaNews, Bandung) Sabada Raperda Parobahan Perda No 15/2009 disahkeun Pansus II DPRD Kota Bandung ahir Agustus 2014, ...
SN

Kemis, 04 Séptémber 2014 09:19

Pansus V DPRD Nargétkeun Bandung Meunang WTP Taun 2015

Sundanew.com, Ketua...
SN

Jumaah, 18 Juli 2014 02:37

Chace jeung Media Nu Sologoto

(SundaNews) Salah sahiji nu penting di Google téh nyaeta fungsi cache. Hiji kontén dina wéb, sanajan geus...
SN

Rebo, 28 Méi 2014 01:32

Prabowo Cangcaya Surya Dharma Ali Kalibet Korupsi

(SundaNews, Jakarta) Naon anu diucapkeun ku Capres Prabowo Subianto ngeunaan ditéwakna Suryadharma Alie ku KPK dina...
SN

Rebo, 28 Méi 2014 01:09

Din: “Amien Rais Kuduna Némbongkeun Sikep Negarawan”

(SundaNews) Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Muhammad Din Syamsuddin manghanjakalkeun kana sikep Amien Rais anu...