Bagikeun ka Lapak Facebook

Sastra SundaCarita BarudakKemis, 12 Juli 2012 19:26

Mistéri Haur Geulis (3): Di Imah Pa Kuwu

Ku Dadan Sutisna

"Harudang, barudak! Geus nepi!"

Barudak patingkuliat.

"Haur Geulis téa, Pa?" cék Diran, lulungu kénéh.

"Lain!"

"Ongkoh tos dugi?"

"Mobil mah ngan nepi ka dieu. Urang titipkeun ka Pa Kuwu!"

"Ari urang mapah?"

"Enya atuh, da euweuh tutumpakan. Sok geura tarurun. Bisi rék reureuh heula, tuh di téras Pa Kuwu. Bisi harayang ka cai deuih!"

Barudak tarurun tina mobil. Babawaan diakutan, ditunda handapeun tangkal kérsen. Ari mobil terus diparkir ku Mang Amir, diperenahkeun gigireun imah.

Emod mah kalah terus babalongkéngan. Teu tuman tayohna téh, tumpak mobil sakitu lilana. Leumpangna rumanggieung, siga ngadadak laleneng. Gék diuk dina téras.

"Diran, uing lieur, pangmencétankeun!"

"Meunyi, kawas ka badéga waé!"

"Sok ku uing dipencét!" cék Rudi. "Lebah mana lieurna?"

"Lieur mah di mamana ogé dina sirah, tara aya nu dina suku!"

"Sok atuh malik ka dieu, urang jiad!"

"Alah, kawas aya kabisa waé!"

"Ieu mah sirah uing, Rudi!" Diran muringis pédah sirahna dipencét, mani satakerna atuda.

"Aéh, salah. Naha atuh mani sarua buleudna!"

"Kéla Rud, hayang nginum heula. Tah, longsong geuning geus diinuman mah!"

"Hih, teu puguh pisan. Hanaang mah hanaang wé atuh, ulah bébéja lieur!"

Barudak awéwé paheula-heula ka cai. Bésér tayohna téh. Pa Oding ngawangkong jeung Pa Kuwu, ari Bu Éni mariksa babawaan, bisi aya nu tinggaleun dina mobil.

"Tabuh sabaraha ti Bandung, Yi?" cék Pa Kuwu ka Pa Oding.

"Tabuh tujuh. Macét atuda, wayah kieu mani nembé dugi!"

"Pantes atuh, da ti Bandung ka dieu téh jauh!"

"Ka mana Euceuna?"

"Keur kaprak-keprek di dapur. Puguh surat ti Bandung téh kakara katampa kamari. Kabenerean éta ogé, Ki Ulis pareng ka kacamatan. Mun teu kitu mah lapur meureun, moal terang rék aya sémah. Atuh sagala ngadadak. Si Apung sina ngala guramé, karesep Ayi téa!"

"Ngarépotkeun waé nya, Kang!"

"Ah, henteu. Da lain jeung sasaha ieuh. Aya kasebutna, urang téh baraya sabrayna. Ngan Ayi mah hadé milik, maké bisa cicing di kota. Akang mah kieu wé geuning, ukur pulang-anting ka balé désa. Aéh, kumaha urang Bandung calageur?"

"Aya pangésto. Puguh kieu, Kang, abdi téh rék ngaririweuh deui!" Pa Oding nyokot roko tina méja. Sut diseungeut. Serebung haseupna mulek. "Kaleresan barudak nuju pakanci, cénah hayang piknik. Ari ka tempat rékréasi sapertos Kebon Binatang mah tos baroseneun. Nya ku abdi téh diajak ka Haur Geulis,"

"Haur Geulis?"

"Muhun. Apan urang kantos nganjang ka ditu. Kumaha ari Aki Minta masih kénéh jumeneng?"

"Geus lila Akang mah henteu ulin ka Haur Geulis téh. Teu terang kumaha kaayaanana ayeuna. Terus, rék naon pangna mawa barudak ka ditu? Henteu melang?"

"Ari maksadna mah, ngawanohkeun barudak kana kahirupan pilemburan. Kana budayana, kana tali parantina. Upami teu lepat, apan Haur Geulis téh kalebet lembur budaya. Dugi ka ayeuna dipiara. Malah unggal sasih Rajab, sok aya hajat lembur, sanés? Sagala rupa kasenian dipintonkeun. Itung-itung sukuran pédah tas panén. Ku naon Akang téh, sapertos henteu panuju?" Pa Oding kerung.

"Lain teu panuju. Ngan naha ku Ayi geus dipikiran, bisi kaduhung engkéna. Di dieu wé rék pakanci mah, sarua lembur ieuh. Rék nyair di balong, rék marak di walungan, pék téh teuing!"

"Atuh meureun abdi téh ngabobodo barudak. Kalihna ti éta, Bu Éni aya maksad ngadamel panalungtikan di éta lembur. Kanggo ngadamel skripsi!"

"Barudak mah bisa diatur ku urang. Teu nyarahoeun ieuh!"

"Pameng atuda, Kang. Da tos diniatan ti Bandung kénéh!"

"Nya ari kitu mah, Akang ogé moal bisa ngahalang-halang. Engké baé inditna pasosoré, sina dianteur ku Si Apung. Bisi kudu aya nu mangmawakeun kantong, keun urang néangan barudak!"

"Wios, Kang, da henteu seueur cacandakanana ogé. Mun ari dianteur mah peryogi, da abdi hilap deui jalanna?"

"Rék mondok di saha di Haur Geulis téh?"

"Badé nepangan Aki Minta wé, manawi jumeneng kénéh!"

"Enya atuh. Ngan ... euh, sabenerna mah Akang téh aya dongéngkeuneun!"

"Perkawis naon, Kang?"

"Omat, barudak kudu ditalingakeun, ulah sina ulin jauh. Kamari ieu Akang meunang béja ti Mang Yasri, anu sok dagang ka Haur Geulis. Cénah aya budak leungit, nepi ka ayeuna can kapanggih!"

"Leungit?"

"Enya. Teuing aya nu ngiwat, teuing kalangsu di leuweung. Ngan cék kapercayaan urang ditu mah, diiwat ku nu gaduh Leuweung Tutupan. Teu percaya ari Akang mah. Ayi ogé tangtu moal percaya!"

Pa Oding ngahuleng.

"Kumaha mimitina, Kang?"

"Teu terang. Malum béja atuh, hésé dicekelna. Cék itu kitu, cék ieu kieu. Peupeujeuh sotéh, pédah Ayi ayeuna rék ngasuh barudak. Melang Akang mah!"

Pa Oding ngahuleng. Barudak nu keur gogoléran di téras ogé patingharuleng.

"Aya pigawéeun tah!" Diran ngaharéwos ka Emod.

"Pigawéeun?"

"Enya, néangan budak leungit!"

"Wah, kuriak milu kalangsu!"

"His, da kudu boga élmuna atuh. Manéh mah can maca nya, buku Misteri Anak Hilang?"

"Teuing atuh."

Teu kungsi lila, Bu Kuwu ngagorowok ti jero imah.

"Taruang heula!"

"Hayu, Yi, urang murak goréng guramé téa."

"Mangga. Mod, ari Rina ka mana?" Pa Oding ngarérét ka Emod.

"Tadi mah ka cai, Pa!"

"Susulan ka dituh. Ari Bu Éni ka mana deuih?"

"Ieu, atos di lebet!" aya nu nyelengkeung ti jero imah.

Emod nangtung. Berebet ka pipir, da tadi ngaléosna ka dinya. Kasampak barudak awéwé keur dariuk dina korsi awi, bari nénjo lauk nu patinggudibeg di balong.

"Tah, kabeneran aya Emod," cék Rina. "Cing Mod, ari itu naon?"

"Mana?"

"Tuh, siga saung leutik luhureun balong. Dipindingan geuning!"

"Nu kitu téh pacilingan!"

"Pacilingan? Paranti nguseup?"

"Dipaké nguseup bisa. Tapi ari mimindengna mah dipaké ... ah, teu wasa nyaritakeunana,"

"Sarua jeung WC, nya!"

"Geuning nyaho!"

"Pédah wé, tadi aya nu cicing di dinya!"

"Yéy, lalajo anu ..."

"Ari itu naon, Mod. Tuh geuning, aya pancuran, caina ngocor minuhan awi. Tuh, caina mudal. Euleuh, disada geuning!"

"Di lembur uing mah, ngaranna téh pancurendang!"

"Paranti naon?"

"Cék Aki mah, paranti nyingsieunan séro nu sok ngaranjah balong!"

"Ari itu, anu ngagantung di luhur baruleud? Tuh, geuning aya tangkalan!"

"Piraku teu nyaho kana kalapa?"

"Aéh, enya. Ari itu?"

"Itu mah, ..." can kaburu dijawab, sabab katémbong aya nu ngagedig. Diran singhoréng téh.

"Kumaha ieu téh, dititah nyusulan kalah ka ngawangkong?"

"Poho. Hayu Rin, cék Pa Guru urang tuang!"

"Ari Imas moal diajak?" Imas kerung.

"Nya puguh atuh. Piraku kudu disebutan hiji-hiji mah, da lain keur ngabsén!"

Kasampak di patengahan geus ngabarak ku dahareun. Sangu dua boboko. Deungeunna goréng guramé, sambel jahé, lalab, pais burayak jeung daging hayam. Barudak mani paronyoeun naker dalaharna téh. Diran mah col deui-col deui kana sambel jahé. Goreng guramé mani melenghir, dibanjur ku kécap.

Bérés dahar, terus ngawangkong di patengahan. Barudak mah ngaléos deui ka balong. Resep cék Rina mah, loba nu anéh.

"Bisi rék ngaruseup mah, itu jeujeurna dina bilik!" cék Bu Kuwu.

"Tuh, Rin, nu kitu bilik téh!" Emod asa diingetan.

Bosen ulin di balong, terus ngala jambu di buruan. Mani leubeut jambu téh, galedé deuih. Emod nérékél, Rina jeung baturna nampanan di handap. [hanca]

Kirim Koméntar tina Facebook

Kirim Koméntar

Jenengan
Alamat Émail
Alamat Wéb
Koméntar
Serat Kodeu:
  
 • Senén, 03 Fébruari 2014 19:50

  fathan

  ya allah meni seer pisan kajahatan...
 • Senén, 27 Januari 2014 16:44

  agus sofyan

  Simkuring mani hoyong maca carios sunda ti ngawitan Gumilar , Wijana, sibuntung jago tutugan tug dugi ka Jaka santang..mani...
 • Jumaah, 24 Januari 2014 19:20

  yudha

  Tumaros, dimana tiasa mendakan buku Si Buntung Jago Tutugan? hatur nuhun pisan....
 • Jumaah, 24 Januari 2014 11:05

  Nandan Kusmanagiri

  Wilujeng makalangan, langkung pogot sigana upami tos aya aplikasi dina android...
 • Jumaah, 03 Januari 2014 19:18

  Erwin Kusumah

  Kang dupi wawaran perkawis FDBS teu ditayangkeun di...
 • Jumaah, 03 Januari 2014 11:06

  Ai Karlinawati

  Hoyong milarian conto wawacan kanggo murangkalih hanjakal teu aya..hatur nuhun ..Mugia website ieu lana...
 • Saptu, 21 Désémber 2013 14:14

  iklanzoom.com

  Asalamualaiakum dari iklanzoom.com semoga pendidikan Indonesia tambah maju wasalamuaalaikum fresh...
 • Saptu, 02 Novémber 2013 18:31

  Sukinah Boiman

  Alhamdulillah upami di kota Bandung gaduh sakola favorit ngiring bingah, kumargi lami-lami upami basa sunda pada ninggalkeun bisa punah...

Badé ngomén? Mangga klik di ieu.

SN

Jumaah, 05 Désémber 2014 02:44

Parobahan Raperda No 15, Baris Mancegkeun PDAM Tirtawening

(SundaNews, Bandung) Sabada Raperda Parobahan Perda No 15/2009 disahkeun Pansus II DPRD Kota Bandung ahir Agustus 2014, ...
SN

Kemis, 04 Séptémber 2014 09:19

Pansus V DPRD Nargétkeun Bandung Meunang WTP Taun 2015

Sundanew.com, Ketua...
SN

Jumaah, 18 Juli 2014 02:37

Chace jeung Media Nu Sologoto

(SundaNews) Salah sahiji nu penting di Google téh nyaeta fungsi cache. Hiji kontén dina wéb, sanajan geus...
SN

Rebo, 28 Méi 2014 01:32

Prabowo Cangcaya Surya Dharma Ali Kalibet Korupsi

(SundaNews, Jakarta) Naon anu diucapkeun ku Capres Prabowo Subianto ngeunaan ditéwakna Suryadharma Alie ku KPK dina...
SN

Rebo, 28 Méi 2014 01:09

Din: “Amien Rais Kuduna Némbongkeun Sikep Negarawan”

(SundaNews) Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Muhammad Din Syamsuddin manghanjakalkeun kana sikep Amien Rais anu...