Bagikeun ka Lapak Facebook

Sastra SundaCarita PondokKemis, 12 Juli 2012 17:56

Potrét Hideung (3)

Ku Dadan Sutisna

Ku DADAN SUTISNA

SOMAD mah katémbong tenang sajeroning mukaan albeum téh. Nu ngabelegbeg hideung, disidik-sidik imeut pisan. Sakapeung gogodeg, sakapeung kerung.

"Saenyana, tilu poé ti acara gé potrét jeung VCD téh geus bérés. Ngan nyelang heula ka lembur, melang ka indung. Jadi minggu ieu téh geus dua kali balik ka lembur..." pokna bari ngarérét ka Maman.

"Terus kumaha?"

"Da puguh keur kaweur, harita teu kaburu ngimeutan potrét. Héndikém oge, sanggeus kasétna ditransfer kana VCD mah, dianggap anggeus, teu diédit deui. Ukur dibéré judul jeung krédit titél."

"Enya, teu nanaon, kuring ngarti. Ngan sugan bisa méré bongbolongan kana ieu kajadian?"

"Mungkin waé aya pihak katilu anu jadi dalangna. Mun teu kitu, nya meureun urang jadi percaya, hal-hal nu teu asup akal téh bisa waé kajadian..."

"Maksudna pihak katilu? Naha perlu urang ngalibetkeun pulisi keur maluruhna?" Maman kerung.

"Sigana jurig jaman ayeuna mah geus mimiti weruh kana barang-barang digital, sabangsaning komputer, héndikém..." Sudma mairan.

"Pihak katilu téh nyaéta jalma nu ngaropéa ieu poto. Dunya komputer méré kamungkinan pikeun nambahan atawa ngurangan obyék dina poto. Tapi éta gé masih kénéh bisa disalusur maké logika..." walon Sudma.

"Enya, ngan cék Si Rusman, tangtungan nu dina potrét téh sarimbag jeung Lilis..." Maman ngarérét heula ka lebah jero imah. Marni teu katémbong, da tadi téh bébéja rék ka warung. "Ari Lilis téh apan geus maot..."

"Enya, kuring gé geus meunang béja ti Rusman. Ngan naha silaing yakin, arwah Lilis milu nungkulan basa silaing kawin?"

"Yakin teu yakin. Tapi bukti mah geus aya, dina potrét jeung VCD. Terus saban peuting sok kadéngé sora nu ceurik. Hartina, déwék kudu néangan cara keur nyampurnakeun arwah Lilis..."

"Geuning geus lampar kacindekan téh. Tapi kuring mah hayang nyawang heula maké logika, nyaéta pihak katilu téa. Cikan ka dieukeun laptop CD téa..." cék Somad. Ku Maman terus disodorkeun. Bari ngoprék komputer, Somad teu eureun nyarita.

"Tapi euweuh pihak nu bisa dicuriga deuih. Albeum jeung VCD diteundeun di kamar, pamohalan aya nu wani kakaratak. Basa kuring ka lembur, konci kamar dititipkeun ka Bu Déwi, nu boga kontrakan. Lain jalma nu bisa dicuriga Bu Dewi mah, kuring nyaho pisan pasipatanana."

"Mungkin waé..." cék Rusman.

"Enya, tapi naon maksudna? Naon kapentinganana?"

Meunang sajongjongan Somad ngahuleng, panonna neuteup layar komputer.

"Keur ngagawéan naon éta téh?" Maman ngadeukeutan.

"File-file poto bisa méré data sagala rupa hal ngeunaan pamotrétan. Cék istilah komputer mah, disebutna téh métadata. Tengetan geura, unggal file méré katerangan ngeunaan waktu dipotrét, jenis kaméra nu paké, ukuran poto, fokusna sabaraha, jeung sajabana. Mun téa mah éta file kungsi aya nu ngoprék, tangtu kabaca aya data nu robah..."

"Jadi bener pagawéan jurig?" cék Rusman.

"Ké heula. Sudma ka mana?"

"Keur meuli udud..."

"Asa geus lila ngaléosna téh. Cik susulan..."

"Paling gé tuluy ngaheureuyan budak nu boga warung," cék Maman. "Malum atuh, watek cunihinna can leungit,"

Rusman hideng nyusulan. Teu lila geus ngurunyung deui ngiringkeun Sudma. Somad terus nginjeum kaméra digital, jeprét, jeprét, motrétan naon baé nu katémbong. Geus kitu hasilna diasupkeun kana komputer.

"Nanaon ari silaing? Siga nu euweuh gawé!" Sudma kerung.

"Cicing wé heula."

Sanggeus sababaraha kali mencétan mouse, Somad imut.

"Enya, aya pihak katilu..." pokna.

"Maksudna?" Maman kerung.

"Aya nu geus ngoprék poto téa. Sababaraha potrét ditambahan ku tangtungan nu ngabelegbeg. Bisa diakalan, da aya programna. Katémbong deuih nu ngagawéanana geus hatam kana komputer..."

"Weléh, can kaharti..." Maman beuki kerung.

"Kieu. Bieu déwék geus ngasupkeun poto séjén tina kaméra Somad. Terus datana diakurkeun jeung nu dina CD. Nu teu nyaho mah tangtu moal bisa ngabédakeun. Poto nu asli, boga kodeu-kodeu husus, tur lamun aya nu ngoprék, éta kodeu téh baris robah. Terus dina potrét nu ieu..." Somad nuduhkeun potrét Maman jeung Marni di kamar pangantén. "Gambar nu ngabelegbeg téh asa numpang pisan. Geus mun di-zoom, katémbong pan aya garis warna nu pegat."

"Heup, heup, asa lieur déwék mah ngabandunganana," cék Maman. "Cindekkeun wé ayeuna mah, naha éta téh pagawéan jelema atawa pagawéan jurig?"

"Nyaho teuing atuh, déwék mah ngan méré béja, yén ieu poto geus aya nu ngarobah, ditambahan ku nu ngabelegbeg hideung..."

"Mun pagawaéan jelema, tangtu kudu kaharti. Kahiji, naon maksudna manéhna ngarobah éta poto. Kadua, iraha ngarobahna, apan albeum jeung CD téh teu ingkah ti kamar silaing?"

"Nya éta nu keur dipikiran ku déwék gé..."

"Nu katilu, lain potrét wungkul deuih anu robah téh, tapi VCD gé sarua..."

"Teu béda ti poto, VCD gé bisa dioprék..."

"Nu kaopat, saha mangkelukna nu ngadon ceurik di kamar déwék unggal tengah peuting? Saha mangkelukna deuih nu ngawurkeun getih kana témbok di tukang?"

"Téror, sidik silaing aya nu néror!" Rusman ngagerendeng.

"Enya, saha?"

"Mun lain jelema, nya meureun jur-jur..." Rusman nyakakak.

*

DINA poéan gawé, isuk-isuk, Maman kalah ka ngajentul di patengahan. Ti kamari manéhna ngan hulang-huleng baé. Marni katémbong geus bébérés, saged siga rék indit-inditan.

"Pokona Marni mah hayang pindah, kajeun kénéh ngontrak!" pokna ka Maman. Nu diajak ngawangkongna semu malaweung. Haré-haré wé.

"Ku naon deuih Akang téh?" Marni ngadeukeutan. "Yeuh, Kang, peuting tadi gé meureun ku Akang kadangu, nu ceurik téh sasambat nyebut ngaran Akang. Moal kitu Si Lilis ngajungjurigan?"

Maman katémbong ngarénjag.

"Eum, ari nyarios téh."

"Atuda keuheul, mani asa aya nu ngabebegigan, asa teu tenang. Teu satuju meureun Si Kasebelan téh Akang kawin ka abdi."

"Mar... cik atuh lambey téh, ulah diumbar kitu. Tenangkeun heula geura..."

"Rék bisa tenang kumaha? Unggal peuting aya nu ngabangingik, urang dipotrét, milu dipotrét. Bogoheun kénéh meureun ka Akang!"

"Masya Alloh, geuning panyangka téh dugi ka dinya? Lilis mah tos lain-lainna, tos tengtrem di kalanggengan."

"Naha atuh bet ngajungjurigan?"

"Can tangtu!"

Marni ngaléos ka dapur. Ku Maman kadéngé manéhna gogorowokan.

"Bi Darsih, cing néangan jelema bisa. Pangusirkeun jurig kituh!"

*

BAH Dasmin. Awakna bayuhyuh, maké totopong, dikamprét hideung, ditarumpah. Janggotna diantep ngarumbay, méh nepi kana dada. Pamuluna jajauheun kana marahmay, éstuning kuraweud haseum.

Ditéangan ku Bi Darsih, ti lemburna di Cihonjé. Cék dongéng Bi Darsih mah cenah dukun wacis, geus manukna usar-usir dedemit mah. Tong boroning jurig awéwé, komplotan siluman gé peruhna téh ku Bah Dasmin.

Barang jol gé langsung muka pakakasna. Bi Darsih dititah nyadiakeun cai hérang, parukuyan, kembang malati jeung duwegan. Gur meuleum menyan, haseupna ngelun ka saban madhab. Gereyem sagala dipapatkeun.

Maman ukur bisa ngabandungan. Teu bisa majar kumaha, da kitu kahayang pamajikanana.

Sanggeus babacaan, Bah Dasmin terus bubura ka unggal juru. Der hohoak, siga nu enya baé keur nyarékan jurig. Gidig ka pakarangan tukang, sebrot deui bubura ku cai hérang. Sup ka kamar Maman, haseup menyan ditiupan.

Aya kana saparapat jamna kitu gawéna téh. Nu nyaksian ukur bisa olohok.

Minangka adegan pamungkas, Bah Dasmin ngasupkeun haseup menyan kana botol, terus ditutupan.

"Geus dipindahkeun ka dieu!" pokna bari némbongkeun botol.

"Geuning teu katémbong, Bah?" Bi Darsih mani nengo-nengo kana botol.

"Nya moal kadeuleu atuh, da teu bisa diténjo ku jalma sabongbrong. Mimiti peuting ieu, Ujang jeung Nyai geus moal aya nu ngaganggu. Sing tenang. Jurigna geus diajak gelut ku Abah. Teu sapira geuning wewesénna téh!"

Sanggeus dikeupeulan, Bah Dasmin amitan. Leumpangna mani ngungkug semu rusuh.

"Mani asa ngemplong, Kang!" cék Marni. "Teu cios pindah téh ari jurigna tos teu aya mah!"

*

TENGAH peuting, Maman jeung Marni ngoréjat. Gabrug Marni ngarangkul Maman. Beungeutna nyusup kana dada salakina.

"Akang, geuning sora nu ceurik téh aya kénéh!" pokna bari ngadégdég.***(hanca)

Kirim Koméntar tina Facebook

Kirim Koméntar

Jenengan
Alamat Émail
Alamat Wéb
Koméntar
Serat Kodeu:
  
 • Senén, 03 Fébruari 2014 19:50

  fathan

  ya allah meni seer pisan kajahatan...
 • Senén, 27 Januari 2014 16:44

  agus sofyan

  Simkuring mani hoyong maca carios sunda ti ngawitan Gumilar , Wijana, sibuntung jago tutugan tug dugi ka Jaka santang..mani...
 • Jumaah, 24 Januari 2014 19:20

  yudha

  Tumaros, dimana tiasa mendakan buku Si Buntung Jago Tutugan? hatur nuhun pisan....
 • Jumaah, 24 Januari 2014 11:05

  Nandan Kusmanagiri

  Wilujeng makalangan, langkung pogot sigana upami tos aya aplikasi dina android...
 • Jumaah, 03 Januari 2014 19:18

  Erwin Kusumah

  Kang dupi wawaran perkawis FDBS teu ditayangkeun di...
 • Jumaah, 03 Januari 2014 11:06

  Ai Karlinawati

  Hoyong milarian conto wawacan kanggo murangkalih hanjakal teu aya..hatur nuhun ..Mugia website ieu lana...
 • Saptu, 21 Désémber 2013 14:14

  iklanzoom.com

  Asalamualaiakum dari iklanzoom.com semoga pendidikan Indonesia tambah maju wasalamuaalaikum fresh...
 • Saptu, 02 Novémber 2013 18:31

  Sukinah Boiman

  Alhamdulillah upami di kota Bandung gaduh sakola favorit ngiring bingah, kumargi lami-lami upami basa sunda pada ninggalkeun bisa punah...

Badé ngomén? Mangga klik di ieu.

SN

Jumaah, 05 Désémber 2014 02:44

Parobahan Raperda No 15, Baris Mancegkeun PDAM Tirtawening

(SundaNews, Bandung) Sabada Raperda Parobahan Perda No 15/2009 disahkeun Pansus II DPRD Kota Bandung ahir Agustus 2014, ...
SN

Kemis, 04 Séptémber 2014 09:19

Pansus V DPRD Nargétkeun Bandung Meunang WTP Taun 2015

Sundanew.com, Ketua...
SN

Jumaah, 18 Juli 2014 02:37

Chace jeung Media Nu Sologoto

(SundaNews) Salah sahiji nu penting di Google téh nyaeta fungsi cache. Hiji kontén dina wéb, sanajan geus...
SN

Rebo, 28 Méi 2014 01:32

Prabowo Cangcaya Surya Dharma Ali Kalibet Korupsi

(SundaNews, Jakarta) Naon anu diucapkeun ku Capres Prabowo Subianto ngeunaan ditéwakna Suryadharma Alie ku KPK dina...
SN

Rebo, 28 Méi 2014 01:09

Din: “Amien Rais Kuduna Némbongkeun Sikep Negarawan”

(SundaNews) Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Muhammad Din Syamsuddin manghanjakalkeun kana sikep Amien Rais anu...