Bagikeun ka Lapak Facebook

Arsip MediaKemis, 12 Juli 2012 07:00

Harry Roesli

Ku Dhipa Galuh Purba

DUNYA Seni kaleungitan hiji tangtungan seniman nu geus ngahasilkeun karya-karya badag. Harry Roesli, anu mibanda sumanget ngagedur, kiwari tinggal namina; mulih ka jati, mulang ka asal, dinten Saptu, ping 11 Désémber 2004, tabuh 19:55 WIK (Waktu Indonésia Kulon) di Rumah Sakit Harapan Kita, sabada dirawat ti ngawitan ping 3 Désémber 2004, ku ayana kaserang panyawat jantung, ginjal, kadar gula darah tinggi, jeung tekanan darah rendah. Sakumaha anu dikedalkeun ku dr. Ratwini Soemarso, rakana Harry Roesli, yén kaayaan Harry Roesli mingkin kritis, sabada kaserang panyawat jantung, dinten Jumaah, 10 Désémber 2004. Perkara éta ngajadikeun Harry Roesli ngalaman gagal jantung sareng gagal paru. Ari tarékah mah da kirang kumaha. Harita, di Rumah Sakit Harapan Kita, Harry Roesli dirawat ku tim dokter anu dipingpin ku dr. Sunarya Soerianata jeung Prof. dr. Harmani Kalim, pikeun masang balon (balloning) dina jantungna. Namung taqdir teu meunang dipungkir, qadar teu beunang disinglar, antukna Harry Roesli tos dugi kana waktosna, mulang ka alam kalanggengan. Tangtos baé ais pangampih Majalah SB ogé, teu kinten ngiring béla-sungkawa, kalayan dina SB édisi ieu, ngahaja ngamuat sababaraha bagéan cutatan lalampahan jenatna Harry Roesli. Utamina lalampahan anjeunna dina widang kasenian. Layon Harry Roesli dikurebkeun dinten Ahad di makam kulawarga di wewengkon Ciomas, Bogor. Nya di pamakaman éta ogé, ramana Harry Roesli dikurebkeun, nyatana Mayor Jenderal (Pur) Roeshan Roesli.

*

NAMI lengkepna mah Djauhar Zaharsjah Fachrudin, tapi dipikawanoh jadi Harry Roesli. Puguh baé bakal kaimpleng deui, hiji tangtungan sastrawan; Marah Roesli, anu ngageunjleungkeun dunya sastra ngaliwatan karya Siti Nurbaya. Harry Roesli téh taya sanés, putuna Marah Roesli. Getih seni ti akina, ngocor ka Harry Roesli, anu antukna Harry Roesli ngajanggélék jadi hiji seniman kakoncara, nu euyeub ku rupaning karya, pangpangna dina widang musik. Harry Roesli lahir di Bandung tanggal 10 Séptémber 1951. Upama tilu rakana jadi dokter, Harry mah harita téh hayang jadi insinyur. Ku ayana kitu, Harry Roesli kuliah di jurusan Sipil ITB (Institut Teknologi Bandung. Tapi kuliahna henteu nepi ka réngsé, sabab hayang leuwih daria neuleuman dunya musik.

Harry Roesli putra bungsu pasangan Mayor Jendral (Purn) Roeshan Roesli jeung Edyana. Sakolana di SR Banjar-sari Bandung (1957-1959); SR Merdéka V Bandung (1960-1962); SMPN II Bandung (1962-1966); Kursus Karawitan Sunda (1962-1968); SMAN II Ban-dung (1967-1969), satuluyna neruskeun ka ITB, Jurusan Téhnik Mesin (1970-1975), katut Juru-san Komposisi LPKJ, nu ayeuna kaltelah IKJ (1975-1977). Nya dina mangsa keur masih kénéh kuliah, sikepna teu weléh kritis, pangpangna teu panuju kana rezim otoriter. Kabuktian dina mangsa keur maceuhna demonstrasi taun 1974, anu katelah MALARI (Malapetaka 15 Januari) di Jakarta, satuluyna ngarémbét ka kota-kota séjén, kaasup Bandung, Harry Roesli ogé teu tinggaleun jadi salahsahiji aktivis anu kaitung aktip. Puguh baé akibatna, dina taun 1978, Harry Roesli dikaluarkeun ti Institut Teknologi Bandung (ITB), sabab kagiatanana dianggap ngabahayakeun kaamanan nagara. Kilang kitu, teu lila ti harita, Harry Roesli meunang béasiswa pikeun sakola musik elektronik di Rotterdam Conservatorium, Belanda. Nya di Belanda, Harry Roesli nambahan pangaweruhna dina widang musik, tug nepi ka meunang gelar profesor psikologi musik.

Saméméh miang ka Belanda, Harry tunangan heula jeung Kania, tanggal 23 Agustus 1978. Satuluyna dina mangsa libur panjang, tanggal 24 Agsustus 1979, Harry Roesli jatukrami jeung Kania. Demi Kania téh nyatana putra cikal ti genep sadulur, pasangan Syabar Handiman Karta Mihardja (Rayina pangarang Achdiat Kartamihardja) jeung Joote Ardiwilaga. Nya tina laki-rabina, dipaparin karunia, dua urang putra kembar; La Hami Krisna Parana Roesli sareng La Yala Krisna Patria Roesli. La Yala Krisna Patria Roesli kiwari keur nganggeuskeun nyuprih pangarti di Jurusan Arsitektur Universitas Parahyangan Bandung. Demi La Hami Krisna Parana Roesli, tos ngaréngsékeun kuliah Program D3, di Universitas Padjadjaran Bandung.

Basa munggaran Harry Roesli mibanda tékad pikeun ancrub kana dunya musik, mimitina mah henteu pati disaluyuan ku kulawargana. Tapi ku sabab tékadna geus moal bisa robah deui, antukna taya nu bisa ngahalangan. Harry Roesli ngalanglang dunya musik kalawan daria. Kungsi aktif di Departemen Musik IKJ (Institut Kesenian Jakarta), sarta kacatet minangka pengajar di Jurusan Seni Musik di sababaraha paguron luhur, saperti Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Bandung jeung Universitas Pasundan (Unpas) Bandung.

Ngaran Harry Roesli mimiti jadi bahan wangkongan ti mimiti taun 1970-an, basa ngadegkeun Gang of Harry Roesli, babarengan jeung Albert Warnerin, Indra Rivai, jeung Iwan Abdul Rachman. Tapi ieu kelompok musik téh bubar dina taun 1975. Karya-karya Harry Roesli mémang sénsasional. Contona mah ku idena pikeun ngagabungkeun gamelan Sunda jeung musik Barat. Musik racikan Harry Roesli mémang kawilang ahéng. Alat anu dipaké maén musik téh lain baé Drum, gitar atawa goong. Tapi ogé kaasup botol, kaléng rombéng, beling, jeung sajabana.

Iwal ti ngadegkeun grup band Gang of Harry Roesli, ogé kungsi ngedegkeun kelompok teater anu dingaranan Kén Arok, taun 1973. Téater Kén Arok, kungsi mintonkeun Opera Kén Arok, dina bulan Agustus 1975 di Taman Ismail Marzuki Jakarta. Nya dua taun ti harita Téater Kén Arok ogé bubar, lantaran Harry Roesli diajar ka Belanda.

Dina hirup sapopoéna, Harry Roesli tara leupas tina guyonan. Malah minangka ciri has atawa salahsahiji cara Harry Roesli dina mintonkeun karya-karyana; boh widang musik, pon pilalagi dina rupaning tulisan nu kungsi dimuat di media massa. Contona mah bisa diilikan dina HU. KOMPAS Minggu. Harita, Harry Roesli kungsi ngeusian Kolom "Asal-Usul". Malah, basa kabébasan Pers mimiti ditanjeurkeun, Harry Roesli jeung sobat-sobatna kungsi ngadegkeun tabloid Deru di Bandung. Hanjakal pisan, éta tabloid téh, umurna henteu pati panjang.

Salila manggung dina dunya kasenian, Harry Roesli kungsi ngahasilkeun kurang leuwih 27 albeum rekaman jeung lima opera, anu sababaraha karyana dirékam di Malaysia, Singapura, jeung Amérika Serikat. Puguh baé Harry Roesli mindeng ngayakeun pagelaran di luar negeri, saperti di Amérika, Jepang, jeung sajabana. Loyog pisan upama harita Harry Roesli kungsi meunang pangajén utama pikeun Komposisi Piano Tunggal di Brusell, Belgia (1979), Nominasi Piala Citra untuk Illustrasi Musik (1989), Nominasi Anugrah Musik Indonésia (1997), jsb. Demi karya-karya Harry Roesli, di antarana: Musik Rumah Sakit (1979 di Bandung, 1980 di Jakarta), Malaria (1971), Harry Roesli Solo (1972-1975), Kaki Langit (1975), Titik Api (1976), Kén Arok (1977), LTO (1978), Jika Hari Tak Berangin (1979), Kharisma I (1981), Kharisma II (1982), Musik Sikat Gigi (1982), Kuda Rock & Roll (1984), Dzaman (1986), Cas Cis Cus (1989), Asmat Dream (1990), Orang Basah (1991), Cuaca Buruk (1992), jsb.

Panineungan Dody Satya EGD

DITEPUNGAN di palinggihanna, Kompleks Bumi Panyileukan, Blok A.2-14, Cibiru, Bandung, Dody Satya Ekagustdiman kawilang ngarasa sedih ku miangna Harry Roesli. Dody, hiji komponis nu kaitung raket jeung Harry Roesli. Malah nurutkeun Dody, ka Harry Roesli téh mani asa lanceuk sorangan. Pang kitu, lantaran karya-karya Harry Roesli téh minangka salahsahiji anu ngahudang sumanget Dody, dina ngagelarkeun karya musik kontémporér. Ti keur jaman Dody budak kénéh, Dody geus resep ngabandungan racikan musik karya Harry Roesli. Puguh baé, minangka hiji kasugemaan pikeun Dody, basa sakali mangsa, kungsi manggung dina acara nu sarupa di UPI Bandung, sanajan henteu maén bareng sacara langsung.

Dody, anu sapopoéna jadi dosén di Jurusan Karawitan STSI Bandung, ngarasa kataji ku kamampuan Harry Roesli dina nyiptakeun karya-karya musik. Ceuk Dody, Karya-karya Harry Roesli beunghar ku spontanitas jeung improvisasi. Tapi anu leuwih penting mah, pangpangna pikeun para generasi ngora jaman kiwari, kawilang hadena upama niru kana sumanget berkarya Harry Roesli, anu teu weléh ngagedur tug nepi ka rénghap panganggeusan. Nurutkeun Dody, sanajan Harry Roesli dina kaayan teu damang, tapi Harry Roesli mah teu kersaeun disebut teu damang téh. Saperti dina salasahiji kasempetan, basa Dody nuju tuang sareng Harry Roesli, dibarengan ku Didi Pétét. Katingalina téh Harry Roesli barang tuangna henteu pati disiplin. Padahal harita téh Harry Roesli nuju katarajang diabetes. Barang ditaroskeun ku Dody ngeunaan panyawatna, ngawalerna téh: " Henteu, aing mah henteu gering! Diabetes nanahaon…!" kitu cenah bari teu leupas tina sempal guyon. "Kang Harry mémang paling teu resepeun, upama disebat teu damang…" saur Dody, mungkas paguneman jeung SB. Teu bisa kakapanjangan ngawangkong téh, lantaran Dody, anu kiwari ngasuh Kelompok Ketuk, geus tatahar pikeun mangkat ka kampus STSI Bandung.***

 

Kirim Koméntar tina Facebook

Kirim Koméntar

Jenengan
Alamat Émail
Alamat Wéb
Koméntar
Serat Kodeu:
  
 • Senén, 03 Fébruari 2014 19:50

  fathan

  ya allah meni seer pisan kajahatan...
 • Senén, 27 Januari 2014 16:44

  agus sofyan

  Simkuring mani hoyong maca carios sunda ti ngawitan Gumilar , Wijana, sibuntung jago tutugan tug dugi ka Jaka santang..mani...
 • Jumaah, 24 Januari 2014 19:20

  yudha

  Tumaros, dimana tiasa mendakan buku Si Buntung Jago Tutugan? hatur nuhun pisan....
 • Jumaah, 24 Januari 2014 11:05

  Nandan Kusmanagiri

  Wilujeng makalangan, langkung pogot sigana upami tos aya aplikasi dina android...
 • Jumaah, 03 Januari 2014 19:18

  Erwin Kusumah

  Kang dupi wawaran perkawis FDBS teu ditayangkeun di...
 • Jumaah, 03 Januari 2014 11:06

  Ai Karlinawati

  Hoyong milarian conto wawacan kanggo murangkalih hanjakal teu aya..hatur nuhun ..Mugia website ieu lana...
 • Saptu, 21 Désémber 2013 14:14

  iklanzoom.com

  Asalamualaiakum dari iklanzoom.com semoga pendidikan Indonesia tambah maju wasalamuaalaikum fresh...
 • Saptu, 02 Novémber 2013 18:31

  Sukinah Boiman

  Alhamdulillah upami di kota Bandung gaduh sakola favorit ngiring bingah, kumargi lami-lami upami basa sunda pada ninggalkeun bisa punah...

Badé ngomén? Mangga klik di ieu.

SN

Jumaah, 05 Désémber 2014 02:44

Parobahan Raperda No 15, Baris Mancegkeun PDAM Tirtawening

(SundaNews, Bandung) Sabada Raperda Parobahan Perda No 15/2009 disahkeun Pansus II DPRD Kota Bandung ahir Agustus 2014, ...
SN

Kemis, 04 Séptémber 2014 09:19

Pansus V DPRD Nargétkeun Bandung Meunang WTP Taun 2015

Sundanew.com, Ketua...
SN

Jumaah, 18 Juli 2014 02:37

Chace jeung Media Nu Sologoto

(SundaNews) Salah sahiji nu penting di Google téh nyaeta fungsi cache. Hiji kontén dina wéb, sanajan geus...
SN

Rebo, 28 Méi 2014 01:32

Prabowo Cangcaya Surya Dharma Ali Kalibet Korupsi

(SundaNews, Jakarta) Naon anu diucapkeun ku Capres Prabowo Subianto ngeunaan ditéwakna Suryadharma Alie ku KPK dina...
SN

Rebo, 28 Méi 2014 01:09

Din: “Amien Rais Kuduna Némbongkeun Sikep Negarawan”

(SundaNews) Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Muhammad Din Syamsuddin manghanjakalkeun kana sikep Amien Rais anu...