Bagikeun ka Lapak Facebook

Sastra SundaDrama SundaRebo, 11 Juli 2012 22:33

Duriat Bejad (Babak II)

Ku Dhipa Galuh Purba

 

 

 

 

 

BABAK II

 

 

Muncul tokoh Néng Susi  jeung Jang Isud dipirig ku gamelan. Jang Isud rék nangkeup Néng Susi, tapi diképéskeun.

 

Néng Susi

Ulah kikieuan atuh, kang. Isin.

 

Isud

Wios atuh, Néng. Ngarah anu nongton percayaeun, urang téh salaki pamajikan.

 

Néng Susi

Raos di akang, teu raos di abdi atuh.

 

Isud

(nyentak) Éh, rék ngajak ngésang ieu téh?

 

Néng Susi

Itu geura, ari kahayangna teu diturutkeun téh, sok jadi ambek ning.

 

Isud

Jadi angger, moal ngidinan?

 

Néng Susi

Moal.

 

Isud

Kudu!

 

Néng Susi

Teu.

 

Isud

Ngidinan sukur, teu ngidinan rék maksa!

 

Néng Susi

Teu. Sakali henteu tetep heunteu! Lamun henteu, akang rék kumaha?

 

Isud

Teu!

 

Isud gulinggasahan siga nu bingung.

 

Isud

Lieur hirup di dunya téh. Lieuuuuuuur! Lieur pisan! Kawin ku kawinna. Geus kawin téh asa kalah beuki jangar. Pamajikan saban waktu ménta résiko, ari pemasukan mani garing pisaaaan. Jaman ayeuna mah sagala rupa kudu maké duit. Nepi ka hayang boga gawé ogé angger kudu maké duit. Sidik, matak hayang digawé téh alatan teu gableg duit. Batan kieu mah mending kénéh perang sakalian!

 

Néng Susi     

Nyarios naon bieu téh?

 

 

Isud

Enya, batan lalieur kieu mah, mending perang sakalian.

 

Néng Susi

Dasar ari akang! Apan ayeuna oge keur jaman perang! Perang ngarésikoan! Perang ékonomi! Perang budaya! Perang ngalawan hawa napsu! Jeung perang-perang séjénna pokona mah.

 

Isud

Ari Perang Bubat, henteu?

Néng Susi

Gandéng ah, ulah sok ngusik-ngusik ula mandi atawa ngahudangkeun macan turu!

 

Isud

Lieur atuda akang mah.

 

Néng Susi

Mésér dagorin kadituh!

 

Isud

Na ari Susi, batur keur lieur téh kalah diheureuyan.

 

Néng Susi

Usaha kadituh, usaha!

 

Isud

Enya arék éta ogé. Tapi akang hayang taeun heula.

 

Néng Susi

Gandéng, ah. Bororaah hayang kikituan. Ké, lamun geus loba duit, kakara urang taeun.

 

Isud

Tapi akang pingin…

 

Néng Susi

Teu. Teu mood ah!

 

Néng Susi ninggalkeun aréna. Tuluy muncul Sarkowi, bari nengetan kaayaan sakurilingeunana.

 

Sarkowi

Kunaon ari ilaing étah, mani ngalungsar kitu?

 

Isud

Lieur euy. Hirup henteu neut, paéh henteu hos. Pokona mah lieur. Sakali lieur tetep lieur. Hidup lieur!

 

Sarkowi

Kacida gampangna atuh, euy. Sagala rupa ogé aya rumusna. Hirup ogé aya rumusna.

 

Isud

Kumaha kitu rumus hirup téh?

 

 

 

Sarkowi

Kieu, hirup dikali hirup sama dengan paéh. Paeh dikali hirup sama dengan paéh. Paéh dikali paéh sama dengan hirup.

 

Isud

Gandéng siah, kalah nambahan lieur uing mah!

 

Sarkowi

Lieur dikali lieur sama dengan teu lieur. Lieur dikali teu lieur sama dengan teu pati lieur.

 

Isud

Indit siah!

 

Sarkowi

Kéla, kéla sakeudeung. Ari pasualanna sialing téh hayang naon sih?

 

Isud

Uing mah hayang boga gawé.

 

Sarkowi

Alus éta pamadegan téh. Tapi bisi manéh hayang nyaho, tibaheula nepika ayeuna ogé tetep baé aya sistem D-3.

 

Isud

Aéh-aéh, uing mah komo S-1…

 

Sarkowi

His lain kadinya lumpatna atuh, euy. D-3 anu dimaksud di dieu mah singketan. Nyaéta singketan tina Deukeut, Duit, jeung dulur.

 

Isud

Heueuh kabéhanana ogé uing mah teu gableg. Duit mah geus sidik. Babaturan, apan silaing ogé sakitu buktina. Atuh dulur komo deui, uing mah teu boga pisan dulur anu nanjung. Malah di kulawarga téh apan uing pangbeungharna.

 

Sarkowi

Gampang. Gampang pisan. Dulur dikali dulur sama dengan batur. Batur dikali batur samadengan dulur. Lamun silaing teu boga dulur, tinggal néangan baé atuh. Naon héséna sih?

 

Isud

Bener ogé, nyah.

 

Muncul Juragan Étom jeung bojona. Dituturkeun ku bodyguard-na..

 

Sarkowi

Tuh, itu téh Juragan Étom. Bos besar PT Lapinto jeung boga pausahaan operator EMANEH. Jug, sampeurkeun!

 

Isud nyampeurkeun Juragan Étom kalayan sopan.

 

Isud

Juragan, hapunten ngaganggu.

 

 

Juragan Étom

Aya naon?

Isud

Dupi juragan téh, leres direktur PT Lapinto?

 

Juragan Etom

Teu salah.

 

Isud

Kersa upami juragan janten dulur abdi?

 

Juragan Étom

Ari manéh gélo?

 

Isud

Lain gélo-gélo. Daék atawa henteu jadi dulur uing?

 

Juragan Étom

Naon ieu téh, rék ngajak perang?

 

Isud

Urang duduluran, kéhéd…!

 

Juragan Étom ngageroan bodyguardna.

 

Juragan Etom

Bodyguard…! Cik béré pelajaran yeuh jalma téh!

 

Bodyguard nyampeurkeun Isud bari molotot. Isud samar-polah.

 

Isud

Naon, A. Abdi mah da badé ngajak duduluran…

 

Bodyguard

Ari embung téh ulah maksa atuh.

 

Isud

Da hayang duduluran. Apan ceuk palsapah Sunda ogé, urang téh kudu silih asah, silih asih jeung silih asuh.

 

Bodyguard

Ari silaing hayang dipodaran?

 

Isud

Henteu. Abdi mah hoyong duduluran.

 

Bodyguard

Ari embung?

 

Isud

Kudu daék sia téh, kéhéd! Urang duduluran jeung uing!

 

Juragan Etom, bojona jeung Bodyguard sarieuneun. Tuluy lalumpat naringgalkeun aréna. Isud ngudag bari ceurik.

 

Sarkowi

Geus ulah jadi pikiran. Ayeuna mah pun uing boga pamanggih anu hadé keur ilaing. Lamun ilaing wani, tinggal indit ka guha Séda. Tepungan hiji patapa anu sakti manggulang-mangguling. Katelahna Sanghiyang Prabu Bleg Tambleg Raja Gulingan.

 

Isud

Tukang naon éta patapa teh? Jeung kumaha lalakonna pangna disebut sakti manggulang-manggiling téh?

 

Sarkowi

Ieu mah aya hubunganana jeung sajarah karajaan Soko Galuh Panjalu. Jaman baheula, Sanghiyang Prabu Cipta Permana Dewa boga katurunan kembar tilu.

 

Isud

Ari Sanghiyang Prabu Cipta Permana Dewa téh saha?

 

Sarkowi

Hiji sesepuh sakti anu boga susuluk Ratu Galuh Nyakrawati Ing Nusa Jawa Sinalinan Ratu Babar Buana Sinalinan Ratu Galuring Sajagat.

 

Isud

Jadi, saha baé turunanna téh?

 

Sarkowi

Anu kahiji nyatana Sanghiyang Ratu Permana Dewi anu jadi raja munggaran di Soko Galuh Panjalu. Élmu anu diagemna mangrupa élmu karahayuan. 

 

Isud

Kaduana?

 

Sarkowi

Kaduana Sanghiyang Prabu Ponggang Rumangiang anu ngagem élmu kadugalan. Cicingna di Tutugan Gunung Ciremai.

 

Isud

Katiluna?

 

Sarkowi

Anu katiluna taya lian sanghiyang Prabu Bleg Tambleg Raja Gulingan anu ngagem élmuning kaduniawian. Cicingna di guha Séda. Jeung nepi ka poé ieu ogé éta Sanghiyang téh masih kénéh aya dikieuna.

 

Isud

Naha atuh silaing teu kaditu?

 

Sarkowi

Apan déwék mah sibuk ngurus désa.

 

Isud

Enya nya. Mending jugjug baé ku uing ka ditu.

 

Sarkowi

Bener éta téh, alus pisan. Ngan wayahna ulah mawa pamajikan.

 

Isud

Naha?

 

Sarkowi

Geus kitu sarat-saratna, teu meunang mawa pamjikan. Lamun maksa, engké silaing moal lulus administrasi.

 

Isud

Moal diisuk pagétokeun deui. Ayeuna kénéh uing rék miang ka guha Séda.

 

Néng Susi norojol ka aréna

 

Néng Susi

Rék kamana, Kang Isud?

 

Isud

Rék nyaréat ka Guha Séda.

 

Néng Susi

Rék munjung ka jurig?

 

Isud

Lah teuing, nu penting mah hayang beunghar.

 

Néng Susi

Jug, tapi ragragkeun heula talak hiji ka abdi! Teu sudi teuing kudu dirésikoan ku duit ti jurig mah. Kajeun hirup balangsak, asal ngadahar duit halal! Bisi hayang uninga, réa pejabat nu hayangeun ka abdi téh, Kang. Tapi abdi mah teu hayang, sabab duitna ladang korupsi!

 

Isud ngahuleng sakedapan

 

Isud

His… ulah ménta ditalak, Néng. Apan urang téh kakara ogé kawin. Can ngalaman panganténan ti mimiti kawin ogé da enéngna sok nampik baé…

 

Néng Susi

Yeuh… Kang Isud, lain abdi nampik. Paralun teuing, dosa kabina-bina nampik salaki mah. Akang téh kedah uninga, abdi nuju aya tamu…

 

Isud

Tamu ti mana? Ti kamari gé euweuh tamu…

 

Néng Susi

Ih mani kudu dibéjérbéaskeun baé. Tamu ti Cibeureum, Kang…

 

Isud

Cibeureum? Saha ngaranana? Si Badri paling ogé nya, urut kabogoh enéng?

 

Néng Susi

Ih dasar mani teu ngarti baé…

Kirim Koméntar tina Facebook

Kirim Koméntar

Jenengan
Alamat Émail
Alamat Wéb
Koméntar
Serat Kodeu:
  
 • Senén, 03 Fébruari 2014 19:50

  fathan

  ya allah meni seer pisan kajahatan...
 • Senén, 27 Januari 2014 16:44

  agus sofyan

  Simkuring mani hoyong maca carios sunda ti ngawitan Gumilar , Wijana, sibuntung jago tutugan tug dugi ka Jaka santang..mani...
 • Jumaah, 24 Januari 2014 19:20

  yudha

  Tumaros, dimana tiasa mendakan buku Si Buntung Jago Tutugan? hatur nuhun pisan....
 • Jumaah, 24 Januari 2014 11:05

  Nandan Kusmanagiri

  Wilujeng makalangan, langkung pogot sigana upami tos aya aplikasi dina android...
 • Jumaah, 03 Januari 2014 19:18

  Erwin Kusumah

  Kang dupi wawaran perkawis FDBS teu ditayangkeun di...
 • Jumaah, 03 Januari 2014 11:06

  Ai Karlinawati

  Hoyong milarian conto wawacan kanggo murangkalih hanjakal teu aya..hatur nuhun ..Mugia website ieu lana...
 • Saptu, 21 Désémber 2013 14:14

  iklanzoom.com

  Asalamualaiakum dari iklanzoom.com semoga pendidikan Indonesia tambah maju wasalamuaalaikum fresh...
 • Saptu, 02 Novémber 2013 18:31

  Sukinah Boiman

  Alhamdulillah upami di kota Bandung gaduh sakola favorit ngiring bingah, kumargi lami-lami upami basa sunda pada ninggalkeun bisa punah...

Badé ngomén? Mangga klik di ieu.

SN

Jumaah, 05 Désémber 2014 02:44

Parobahan Raperda No 15, Baris Mancegkeun PDAM Tirtawening

(SundaNews, Bandung) Sabada Raperda Parobahan Perda No 15/2009 disahkeun Pansus II DPRD Kota Bandung ahir Agustus 2014, ...
SN

Kemis, 04 Séptémber 2014 09:19

Pansus V DPRD Nargétkeun Bandung Meunang WTP Taun 2015

Sundanew.com, Ketua...
SN

Jumaah, 18 Juli 2014 02:37

Chace jeung Media Nu Sologoto

(SundaNews) Salah sahiji nu penting di Google téh nyaeta fungsi cache. Hiji kontén dina wéb, sanajan geus...
SN

Rebo, 28 Méi 2014 01:32

Prabowo Cangcaya Surya Dharma Ali Kalibet Korupsi

(SundaNews, Jakarta) Naon anu diucapkeun ku Capres Prabowo Subianto ngeunaan ditéwakna Suryadharma Alie ku KPK dina...
SN

Rebo, 28 Méi 2014 01:09

Din: “Amien Rais Kuduna Némbongkeun Sikep Negarawan”

(SundaNews) Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Muhammad Din Syamsuddin manghanjakalkeun kana sikep Amien Rais anu...