Bagikeun ka Lapak Facebook

Sastra SundaDrama SundaRebo, 11 Juli 2012 21:12

Séksa (Naskah FDBS Pelajar 2011)

Ku Dhipa Galuh Purba

Karya DHIPA GALUH PURBA

ADEGAN III

 WANCI ISUK-ISUK. AJAG KEUR NGAHANCA BALA-BALA JEUNG GÉHU, DISELANGAN NYURUPUT CIKOPI DI WARUNG MANG UJAY. ARI MANG UJAY MAH KEUR KAPRAK-KEPREK DADASAR.

 

MANG UJAY

Heueuh batur mah... imah sakitu ublug-ablag, ukur dieusian ku duaan, anak jeung bapana.

 

AJAG

Ari emana kamana éta téh, Mang?

 

 

MANG UJAY

Teu apal, Jang. Apan pindah kadieuna ogé kakara saminggu. Tapi... béjana mah pamajikanna téh di Prancis. Tapi deuih... aya ogé nu nyebutkeun pipisahan. Teuing mana nu benerna, da kalah jangar ngabandungan jalma beunghar mah.

 

SÉKSA NGURUNYUNG, MAKÉ BAJU SARAGAM SMA NU EROKNA PUNGSAT. TULUY DIUK GIGIREUN AJAG, SEMU NU NYÉRÉDKEUN.

 

MANG UJAY

Badé ngadamel kopi, Néng?

 

SÉKSA

Gelas leutik wé, Mang. Maké susu saeutik mah. Aéh... Mang, ari di dieu jualan jamu rapet ayu?

 

MANG UJAY

Teu aya atuh, Néng. Apan ieu mah warung kopi, sanés tukang icalan jajamu. Aya ogé STMJ, badé?

 

SÉKSA

Moal ah...

 

AJAG MALING RÉRÉT KA SÉKSA, TAPI LANGSUNG NGABALIEUR BASA DIPENCRONG KU SÉKSA.

 

SÉKSA

Sendiri ajé?

 

AJAG UNGGEUK.

 

SÉKSA

Nama gué Seks... (bari nyolongkrong ngajak sasalaman)

 

AJAG

Seks...? (KABESÉKAN SAKING KU KAGÉT, TERUS NGAJEGOH BATUK)

 

SÉKSA

Iya, Seks.

 

AJAG

(bari sasalaman)  Emh... bisa nyarita basa Sunda?

 

SÉKSA

Bisa sih, tapi... uing mah ngomongna kasar. Sieun salah ngomong. Kamari ogé uing ngobrol jeung dulur, kalah dicarékan, disebut teu sopan. Pabeulit pisan atuda basa Sunda mah, maké jeung aya undak-usuk basa sagala rupa

 

 

AJAG

Kajeun rék kasar ogé, nu penting mah maké basa Sunda

 

SÉKSA

Manéh moal ngambek kitu?

 

AJAG

Moal, da uing ogé sarua kasar.

 

SÉKSA

Heueuh heug atuh ari kitu mah.

 

SÉKSA CENGKAT, TULUY NGARONGKONG ROKO, SARTA DISEUNGEUT. PELENYUN UDUD, DISELANGAN NYURUPUT KOPI-SUSU.

 

AJAG

Ari... ngaran manéh téh, enyaan Séks?

 

SÉKSA

Heueuh, Séks. Manéh pasti reuwas nya? Uing mah da serius, mémang éta ngaran uing.  Seks nyaéta kecap nu éndah.

AJAG

Mani kawas euweuh ngaran séjén waé...

 

SÉKSA

Har... ulah ngaborongkeun siah. Paduli teuing da uing mah sugema ieuh ngagunakeun éta ngaran. Ari ngaran manéh saha?

AJAG

Ajag...

 

SÉKSA

Ha ha ha... Ajag? Ha ha ha...  lain ajag mah ngaran anjing leuweung? Sato buas téa? Kabina-bina teuing kolot manéh mah méré ngaran téh...

 

AJAG

Manéh ogé teu kudu protés. Uing mah tara goréng sangka ka kolot. Bisa baé bapa uing téh maksudna mah rék méré ngaran Ajang. Tapi ku lantaran keur salésma, antukna jadi Ajag.

 

SÉKSA

Éh... tapi da manéh mah henteu katingali siga sato buas. Justru manéh mah sigana téh lalaki romantis. Ari imah manéh di mana?

 

AJAG

Apan itu tuh... tukangeun pisan imah manéh

 

SÉKSA

Oh, jadi manéh téh anakna tukang dangan mie tékték  téa?

 

AJAG

Enya, bener. Na kumaha kitu?

 

SÉKSA

Teu kukumaha, ngan hayang ngayakinkeun wé. Hanjakal pisan nya, urang téh sasatna mah natangga, tapi bet henteu pada-pada wawuh. Padahal dina ieu kahirupan, kuduna mah euweuh jungkrang anu misahkeun hubungan antara jalma jeung jalma

 

AJAG

Ari manéh sakola kelas sabaraha?

 

SÉKSA

Kelas 12, tinggal ngadagoan hasil UN.

 

AJAG

Lain enggeus UN mah?

 

SÉKSA

Enggeus nanahaon... ngimpi sugan manéh mah. Tapi haroréam rék sakola téh, da guru-guru jeung babaturan kareuheuleun ka uing. Sigana pédah uing sok ngajak diskusi ngeunaan pendidikan séks. Padahal maluruh kasangtukang seks téh kacida matak kataji. Barudak sagedé manéh, maksud téh sagedé uing ogé, perelu diajar pendidikan séks. Anu teu meunang mah apan ngalakukeunana, can waktuna éta mah, kudu engké geus kawin.

 

AJAG

Jadi, manéh can ngasaan?

 

SÉKSA

Nya acan atuh, bebel! Mémangna uing téh ungkluk? Uing mah kieu-kieu ogé boga harga diri. Parawan kénéh uing mah! Tong boro kikituan, uing mah ngadu papatuk ogé acan nyobaan, teu harayang teuing patukeur ciduh, geuleuh uing mah. Ulah disaruakeun jeung awéwé murahan uing mah... Hayang dibanjur cikopi manéh téh?

 

AJAG

His, ulah ngambek atuh, pira ogé nanya...

 

SÉKSA

Heueuh da manéh mah nanyana anu sénsitip. Ceuk uing ogé apan ngalakukeun séks mah teu meunang. Uing mah ngan resep ngadiskusikeun sisi pendidikanana. Apan dina pelajaran Biologi ogé, ti jaman SMP mula geus diajarkeun. Contona uing resep pisan lamun geus ngabahas zigot. Manéh nyaho naon ari zigot?

 

AJAG

Nyaho, tapi... poho deui...

 

SÉKSA

Ha ha ha.... sigana manéh mah tukang nundutan di kelas.

 

MANG UJAY

(ngasongkeun botol kécap) Nu kieu panginten zigot téh, Néng? Hé hé...

 

SÉKSA

Ah saruana pisan, kécap disebut zigot. Déngékeun, Ajag, zigot téh nyaéta sél anu dihasilkeun tina hasil ngahijina dua kelamin...

 

AJAG

Geus gandéng, sebutkeun wé hasil fértilisasi kituh!

 

SÉKSA

Tah geuning manéh inget. Pasti manéh ogé apal naon nu dimaksud morula, blastosit, gastrula, émbrio, fetus, jeung saterusna. Tah, apan nu kararitu téh hubunganna jeung séks. Ku kituna, penting pisan pendidikan séks téh. Éh… ari manéh sakona kelas sabaraha?

 

AJAG

Sarua jeung manéh, kelas 12. Ngan uing mah teu lulus UN.

 

SÉKSA

Gandéng, ulah sok pesemis jadi jelema téh. Maké jeung ngomong teu lulus sagala. Ngapalkeun sing bener, nagarah lulus. Tapi mémang sakadang UN téh ngajangarkeun pisan. Kunaon pamaréntah téh mani sok malalurka waé nya? Sigana pamaréntah urang mah kurang weruh neuleuman pendidikan séks.

 

AJAG

Ngaco pisan. Naon hubunganana UN jeung pendidikan séks?

 

SÉKSA

His, puguh waé raket pisan. Loba pisan pejabat nu lalieur téh. Ari ceuk dokter, apan séks téh bisa dijadikeun salahsahiji ubar lieur….

 

AJAG

Meunggeus gandéng! Lila-lila sirah uing nu lieur, hayoh baé ngomongkeun séks.

 

SÉKSA

Kunaon manéh nyebut lieur bari melong ka uing? Ari acan kawin mah manéh ulah waka hayang ngubaran lieur ku seks… komo ngajak uing.

 

AJAG NANGTUNG, TULUY NGALÉOS, MURU KA IMAHNA.

 

SÉKSA

Ajag…! Rék kamana manéh?! Héy, Ajag! Jaaag…! Ih, belikan pisan budak téh…

 

SÉKSA NGUDAG AJAG, TAPI AJAG KABURU ASUP KA JERO IMAH. ANTUKNA SÉKSA NGAGEDORAN PANTO IMAH.

 

SÉKSA

Ajag…! Jaaag…! Buka pantona, Jag.

 

PANTO IMAH MUKA. SUHADI KALUAR BARI NGAGISIKAN PANON, DITUTURKEUN KU IROH NU MAKÉ SAMPING BARI HEUAY.

 

AJAG

Aya naon ieu téh isuk-isuk geus gegedor?

 

SÉKSA

Éh… maaf, maaf nya… maaf pisan ngaganggu.

 

SÉKSA BURU-BURU LUMPAT KA WARUNG MANG UJAY.

 

SUHADI

Budak saha éta téh? Mani dusun kabina-bina….

 

IROH

(NUNJUK KA IMAH SÉKSA) Éta anakna tukang korupsi…. Kakara saminggu pindahna ogé. Sigana nyumput alatan diberik pulisi.

 

SUHADI JEUNG IROH ARASUP DEUI KA JERO IMAH.

SÉKSA NGAREGOT SÉSA KOPI SUSU DI WARUNG MANG UJAY

 

SÉKSA

Gélo… wayah kieu masih kénéh nyieun zigot…

 

MANG UJAY

Apan mulih icalanna ogé wanci janari, Néng…

 

SÉKSA

Éh, mang… ari Mang Ujay pamajikanana dimana?

 

MANG UJAY

Parantos ngantunkeun, Néng…

 

SÉKSA

Néangan deui atuh gantina, mang. Bahaya lamun séks henteu kasalurkeun téh, bisa-bisa émosi Mang Ujay moal stabil. Jadi sabarahaeun Mang? Sakalian wé itung jeung anu Si Ajag.

 

MANG UJAY

Maksadna… diétang sadaya sametanana?

 

SÉKSA

Mémangna Si Ajag sok nganjuk kitu?

 

MANG UJAY

Wah, sanés nganjuk deui. Teu putrana, teu ramana, ngalanggan nganjuk ka emang.  Tah ieu catetanana (NÉMBONGKEUN BÉRÉNDÉLAN HUTANG)

 

SÉKSA

Gustiiii…! Budak sagedé kitu patut geus diajar ngajeblug. Itung wé sakabéh hutang Si Ajag, rék dibayar ku uing. Tapi anu bapana mah ulah, da teu resep uingna. Kéla dagoan, uing rék nyokot heula duitna…

 

MANG UJAY

Mangga, Néng…

 

SÉKSA NINGGALKEUN ÉTA PATEMPATAN. MANG UJAY KUTRAT-KOTRÉT NGITUNG HUTANG AJAG.

 

LAMPU PAREUM.

Kirim Koméntar tina Facebook

Kirim Koméntar

Jenengan
Alamat Émail
Alamat Wéb
Koméntar
Serat Kodeu:
  
 • Senén, 03 Fébruari 2014 19:50

  fathan

  ya allah meni seer pisan kajahatan...
 • Senén, 27 Januari 2014 16:44

  agus sofyan

  Simkuring mani hoyong maca carios sunda ti ngawitan Gumilar , Wijana, sibuntung jago tutugan tug dugi ka Jaka santang..mani...
 • Jumaah, 24 Januari 2014 19:20

  yudha

  Tumaros, dimana tiasa mendakan buku Si Buntung Jago Tutugan? hatur nuhun pisan....
 • Jumaah, 24 Januari 2014 11:05

  Nandan Kusmanagiri

  Wilujeng makalangan, langkung pogot sigana upami tos aya aplikasi dina android...
 • Jumaah, 03 Januari 2014 19:18

  Erwin Kusumah

  Kang dupi wawaran perkawis FDBS teu ditayangkeun di...
 • Jumaah, 03 Januari 2014 11:06

  Ai Karlinawati

  Hoyong milarian conto wawacan kanggo murangkalih hanjakal teu aya..hatur nuhun ..Mugia website ieu lana...
 • Saptu, 21 Désémber 2013 14:14

  iklanzoom.com

  Asalamualaiakum dari iklanzoom.com semoga pendidikan Indonesia tambah maju wasalamuaalaikum fresh...
 • Saptu, 02 Novémber 2013 18:31

  Sukinah Boiman

  Alhamdulillah upami di kota Bandung gaduh sakola favorit ngiring bingah, kumargi lami-lami upami basa sunda pada ninggalkeun bisa punah...

Badé ngomén? Mangga klik di ieu.

SN

Jumaah, 05 Désémber 2014 02:44

Parobahan Raperda No 15, Baris Mancegkeun PDAM Tirtawening

(SundaNews, Bandung) Sabada Raperda Parobahan Perda No 15/2009 disahkeun Pansus II DPRD Kota Bandung ahir Agustus 2014, ...
SN

Kemis, 04 Séptémber 2014 09:19

Pansus V DPRD Nargétkeun Bandung Meunang WTP Taun 2015

Sundanew.com, Ketua...
SN

Jumaah, 18 Juli 2014 02:37

Chace jeung Media Nu Sologoto

(SundaNews) Salah sahiji nu penting di Google téh nyaeta fungsi cache. Hiji kontén dina wéb, sanajan geus...
SN

Rebo, 28 Méi 2014 01:32

Prabowo Cangcaya Surya Dharma Ali Kalibet Korupsi

(SundaNews, Jakarta) Naon anu diucapkeun ku Capres Prabowo Subianto ngeunaan ditéwakna Suryadharma Alie ku KPK dina...
SN

Rebo, 28 Méi 2014 01:09

Din: “Amien Rais Kuduna Némbongkeun Sikep Negarawan”

(SundaNews) Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Muhammad Din Syamsuddin manghanjakalkeun kana sikep Amien Rais anu...